Blind date

GESP Jose  Toni NicaraguaRitmisch tikt hij met zijn vinger tegen de hand van Henry. Zijn gezicht straalt. Hij geniet intens van deze aanraking. Hij laat niet los. Nog niet.

José is blind. José is nu veertig. Als kind werd hij vaak uitgescholden en gepest. Zijn moeder besloot daarom José thuis te laten. In Nicaragua worden kinderen met een handicap vaker voor de buitenwereld verborgen gehouden.

Sinds kort gaat hij regelmatig naar het dagcentrum Johana Miranda. Dat gebeurde op aandringen van Luz Stella, de coördinator van het centrum. Zij gaat regelmatig op huisbezoek om ouders ervan te overtuigen dat het goed is om hun gehandicapte kind naar de dagopvang te laten gaan. Centrum Johana Miranda biedt dagbesteding en verschillende therapieën aan jongeren met een beperking. Hier zijn het geen kinderen met een beperking maar personen met speciale capaciteiten. Deze specifieke kwaliteiten worden gestimuleerd. En ze leren andere vaardigheden, waarbij zelfstandigheid het uiteindelijke streven is.

Contact is daarbij belangrijk. En dat krijgt José. Niet alleen van de vrijwilligers, maar ook van de andere jongeren die het dagcentrum in San Pedro bezoeken.

Vooral Jonathan ontfermt zich over José. Jonathan is dol op auto's en alles wat verder beweegt en geluid maakt. Het liefst zit hij de hele dag in een voertuig. Hij praat over niks anders en dat mag. Hij voelt zich op zijn gemak in het centrum.

Jonathan nam eerder Rudi al op sleeptouw. Rudi was een verlegen jongeman. Schuw keek hij altijd naar vreemden. Nu wil hij dansen samen met Maricela. Ze hebben hun draai gevonden.

Maricela neemt elke dag een volle rugzak met schriften mee. Maricela schrijft graag. Haar moeder vindt dat ze teveel bewaart. Daarom neemt Maricela alle boeken mee naar het centrum. Stel dat haar moeder zou opruimen; die gedachte alleen al laat haar huiveren. We bewonderen haar mooie handschrift. Toni bekijkt ons tafereel met een glimlach.

Toni maakt liever muziek. Hij is een kei in percussie. Maar daar heeft hij nu geen zin in. Want hij gaat zo naar huis. Ook de anderen gaan naar huis.

Op verzoek van Luz Stella laat José de hand van Henry los. José oppert dat hij wil zingen. Onzeker en zacht begint hij, maar na de eerste noten horen we een prachtige stem. Op de maat van zijn lied klappen we mee. Intens geraakt.


Dit verhaal dingt mee voor de Partinprijs 2018.

Nicaraguafestival: feest van ontmoeting

'Het was een geweldige dag!' Dat zei GESP-voorzitter Ernst de Vries na afloop over het Nicaraguafestival dat op zaterdag 7 juli 2018 in hartje Gennep plaatsvond. Hij bedankte alle vrijwilligers van GESP, SumMmertime, Wereldpaviljoen en iedereen die deze dag tot een succes maakte. Van de andere kant sprak Marian Leideritz van SumMmertime haar bewondering uit voor de inzet en passie van GESP. Jos Schouteten maakte een korte impressie van deze mooie dag.

Nicaraguafestival oorkonde

Solidariteit
Het Nicaraguafestival werd geopend door de burgemeester van Gennep, Peter de Koning. Hij sprak over de bijzondere band die Gennep met San Pedro de Lovago heeft. En vertelde over het gesprek dat hij die week had met zijn ambtgenoot uit San Pedro. Uit handen van Ernst de Vries ontving burgemeester De Koning een oorkonde waarmee de zusterstad uitdrukking geeft aan hun dankbaarheid voor de samenwerking en de getoonde solidariteit.

Hierna speelde Trio Los Mayas swingende Latinmusic. Het publiek dat volop aanwezig was, genoot van dit drietal waarbij de harp opviel. Ook werd het ritmisch bewegen op de proef gesteld bij de zumba-workshop.

Nicaraguafestival Auto

Smullen en spelen
Op het Ellen Hoffmannplein zagen we blije kinderen. De workshops sieraden creëren, auto's en boten maken uit afvalmateriaal, Spaans leren en los gaan op een percussie-instrument werden goed bezocht. Ook de interactieve storytelling van Gerard Sonnemans in de Kenniskeuken (beneden in de bieb) trok veel kinderen en hun (groot)ouders.

Natuurlijk werden de GESP-vogeltjes en nog veel meer verkocht. En de bananenkoekjes, de ananascake en de tortillas con gallo pinto werden door vele bezoekers geproefd en lekker bevonden.

Ontmoeting met de werelddoelen
Natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan de duurzame werelddoelen waarbij de foto's met Jo Opsteegh het meest opvielen. Zijn inzet sinds het begin van de stedenband in 1994 is overal zichtbaar. Ook zijn weduwe koesterde deze mooie herinneringen.

Radio El Mundo interviewde en sprak met verschillende mensen over het thema ontmoeten. Ontmoeting tussen twee gemeentes, ontmoeting tussen culturen en ontmoeting met de werelddoelen. De twee enthousiaste radiomakers zeiden vooral onder de indruk te zijn van het interview met de burgemeester Peter de Koning.

Ter afsluiting werd er samen met alle vrijwilligers nog lang nagekletst, terugkijkend op een mooie dag en een geslaagd event.


Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte: gemeente Gennep, Radio El Mundo, SumMmertime, Wereldpaviljoen, Biblioplus, Hendriks Muziek, Gerard Sonnemans, FitDistrict, Trio Los Mayas en de lokale horeca. Bijzondere dank voor alle vrijwilligers!

De uitzending van Radio El Mundo Live is op verzoek terug te luisteren. Stuur dan een mail.  

Eenentwintig kilometer geulen graven voor drinkwater

Een geul graven van 21 kilometer. Dat is de afstand tussen Gennep en Nijmegen. Ga daar maar aan staan. In San Bartólo draaiden ze daar hun handen niet voor om. En dat in een bodem die in niets lijkt op de Noord-Limburgse zandgronden. Hun doel was drinkwater aan huis. En dat is gelukt. Nu zijn 78 huizen, een school en twee kapellen aangesloten op een door zwaartekrachtgedreven waterleidingsysteem. En niet alleen in San Bartolo, ook in Los Meleros, Los Borges, La Vainilla, La Pintada en op een school in Bulun drinken kinderen nu water uit een kraan.

San BartoloHoewel de jaarlijkse regenval in de gemeente San Pedro de Lóvago gemiddeld meer dan 1.200 mm is, is in een groot deel van het jaar en in het buitengebied water schaars. In de zogenoemde zona seca (droog gebied) valt de minste regen. Daar ligt San Bartolo.

De installatie is gebaseerd op zwaartekracht. Van een natuurlijke bron wordt het water opgevangen en doorgeleid naar een opslagtank. Vandaaruit lopen leidingen naar elk huis. Elke aansluiting heeft een kraan en een watermeter. Bij de aanleg en installatie doen de bewoners zelf alle handarbeid, zoals het uitgraven van geulen voor de buizen, het transport van de bouwmaterialen met paarden. Het metselen wordt uitbesteed. De gemeente is projectleider.

De bewoners zelf kiezen echter hun water-comité. Dit comité ziet toe op onderhoud distributie en int maandelijks het verbruik. Tarieven worden vooraf vastgesteld. Dit geld is voor onderhoud en herbebossing van het waterwingebied.

In totaal zijn meer dan 200 huizen, een aantal scholen en kerkjes aangesloten. Dat zijn meer dan 1000 bewoners. Het totale gebied dat op enigerlei wijze drinkwater tot haar beschikking heeft is bijna 70%. GESP -en haar partners en donateurs- namen daarvan zo'n 1/3 deel voor hun rekening.

Het begon allemaal in 2015 met een project in Los Meleros. Norlan, de leider van deze comarca, vertelde ons destijds: "Voor ons is dit project zo belangrijk. Dit systeem is van ons, we weten hoe belangrijk het water is. Vier maanden hebben we gewerkt om die geulen te graven - vier kilometer lang. Doodmoe waren we. Maar nu we water hebben, zijn we die 'pijn' al lang weer vergeten." En voegt hij toe: "Het samenwerken vergrootte de gemeenschapszin."

De inspanning in San Bartolo was dus nog groter, maar ook daar gelijke commentaren. Vooral de gezichten spreken boekdelen. De vrouwen draaien wat verlegen hun waterkraan open. Achter hun glimlach schuilt echter trots en tevredenheid.

Park in San Pedro vernoemd naar Jo Opsteegh

Tijdens het werkbezoek aan Nicaragua werd op 15 mei het 'Parque Ecológico Jo Opsteegh' geopend. Hoewel het park nog niet helemaal af is, besloot de gemeenteraad van San Pedro eind april unaniem om het park naar Jo Opsteegh te vernoemen. Bijzonder was dat resten van Jo Opsteegh hier een laatste rustplaats vonden en een boom ter nagedachtenis aan de medeoprichter van GESP aangeplant werd als het begin van een park vol groen.

Op verzoek van de familie van de op 4 januari jl. overleden Jo Opsteegh namen twee bestuursleden van GESP een urn mee om ook de mensen in San Pedro de gelegenheid te geven afscheid te nemen van don Jo. Dat hij in de zusterstad van Gennep geliefd was, bleek uit de woorden van Henry van Eldijk, die bij de opening aanwezig was. "Iedereen die we spraken vroeg naar Jo en was begaan met zijn heengaan. En ze waren blij verrast toen we vertelden dat Jo een plekje in het park zou krijgen. Je zag dat het hen goed deed om Jo voor altijd in San Pedro te hebben."

Hoewel de aanleg van het park nog volop gaande is, werd deze wel met alle egards geopend. Daarbij ontbrak zelfs de priester niet die Jo de laatste eer betoonde. De huidige burgemeester Ramon Gonzalez gaf aan dat Jo waarschijnlijk meer van San Pedro wist dan menig burgemeester of raadslid: 'En overal waren zijn inspanningen zichtbaar.' De voormalige directeur van de middelbare school en stadshistoricus René Matus sprak de volgende woorden: 'Jo is synoniem met solidariteit.' Ook een blind meisje dat dagelijks het rehabilitatiecentrum Johana Miranda bezoekt, sprak voor de vele aanwezigen. Dat ze dat wat eng vond, was geen reden om het niet te doen. Want zo vertelde een begeleidster: 'Don Jo verdiende het.'

Zowel het bestuur van GESP als de familie is vereerd met dit bijzondere gebaar van de inwoners van San Pedro.Plakkaat Jo 2

Het woord van 2017: Dankbaarheid

Het jaar 2017 was een jaar van verandering en verwachting, maar vooral van dankbaarheid. Naast de gemeenteraadsverkiezingen in Nicaragua, bestuurswisselingen in Nederland, de eerste digitale nieuwsbrief van GESP, het drieluik en de prachtige projecten in San Pedro de Lóvago zijn we dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers en andere mensen en organisaties die op enerlei wijze onze projecten steunen. Een samenvatting van het jaaroverzicht 2017.

In 2017 vonden er twee werkbezoeken aan San Pedro de Lóvago plaats. Na bijna 20 jaar was Ernst de Vries weer in Nicaragua en bekeek alle veranderingen. En dat waren er veel.

Basisvoorzieningen voor een beter leven

De vernieuwde samenwerking met de gemeentes San Pedro en Gennep, CDM (gemeentelijk ontwikkelingscomité), Quitulia en GESP nam in 2017 vorm aan. In dit kader werden 2 projecten voor drinkwater op scholen uitgevoerd. Quitulia zorgde daarbij voor natuur- en milieueducatie. Een mooie vorm van samenwerking, waarbij het zoeken naar verdere mogelijkheden onze aandacht heeft.

In Los Borges werd de eerste van de vier zwaartekrachtgedreven waterleidingen op 19 oktober 2017 feestelijk in gebruik genomen (zie foto). Helaas kenden de andere drie projecten vertraging door de vele regenval. In het eerste kwartaal van 2018 wordt in San Bartolo, La Pintada en La Vainilla de laatste hand gelegd aan de drinkwaterleidingen. In totaal hebben dan 150 huizen een kraan en een watermeter. Voor bijna 800 inwoners zal het dagelijks leven drastisch veranderen. Vooral de vrouwen hoeven niet meer uren te lopen om aan water te komen.

22552552 1668018116606322 8676641700428735372 n

Sociale inclusie, omdat iedereen meetelt

Al vier jaar ondersteunt GESP lokale initiatieven die schooluitval tegengaan en kinderarbeid bespreekbaar maken. Dit jaar met ondersteuning van Kerk in Actie voerde Quitulia het project 'alle kinderen naar school' uit op 4 rurale scholen in Zanzíbar, La Sardina en Bulun. Naast sportmiddagen met voetbal, honkbal, trefbal en volleybal gaf Quitulia de kinderen (met een achterstand tot onderwijs) huiswerkbegeleiding. Ook werden leesmiddagen en gedichtwedstrijden georganiseerd. Als afsluitende activiteit werd in augustus een educatief festival georganiseerd. Door de uitvoer van dit programma gaan nu 70 kinderen dagelijks naar school. Van deze 70 kinderen zijn 48 kinderen helemaal gestopt met werken. Indirect werden door het programma nog eens 90 kinderen ondersteund en meer dan 100 ouders namen deel aan de verschillende workshops.

In 2016 werd dit programma in San Bartolo, El Juste en La Palma uitgevoerd. In San Bartolo bleek toen dat de school niet aangesloten was op het elektriciteitsnet. Met o.a. de sponsorcheck van de Wecycle-actie konden de bedrading - en alles wat daarbij komt kijken - in het schoolgebouw aangelegd worden. Het ministerie van Onderwijs zorgde eind maart voor de aansluiting op het net.

Het rehabilitatie- en dagbestedingscentrum Johana Miranda voor kinderen met een beperking kreeg met financiering van GESP al een extra aula en in 2017 kwam daar een overkapping bij. Op 9 december 2016 werd de ruimte onder het afdak in gebruik genomen. Deze ruimte doet dienst als recreatieruimte. Elke dag zijn er verschillende activiteiten zoals muziek, dans, theater en sport. Momenteel worden er 23 kinderen begeleid.

Economische ontwikkeling krijgt impuls door krediet

Zuivelcoöperatie Chontalac gaf al in 2016 aan zelf een kredietafdeling te willen oprichten. Leden kunnen dan via de coöperatie geld lenen voor verbeteringen binnen het productiesysteem. LBSNN heeft met het voorstel en de uitvoering geholpen en bood een lening aan.

In totaal zijn er met het fonds 'trazabilidad' door zowel Chontalac als de gemeente San Pedro meer dan 38.000 oormerken uitgegeven. En de vraag groeit. Het oormerken als registratie van de runderen is door een nieuwe wet en gezondheidseisen in een sneltreinvaart gekomen.

In 2017 werden specifieke cursussen aan jongeren aangeboden om hun vaardigheden en kennis over rundveehouderij te verbeteren. De 3 onderwerpen waren veevoeding in de droge tijd, gebruik en toepassing veterinaire middelen voor rundvee en toepassing natuurlijke bemestingsmethoden (o.a. compost). De cursussen zijn 70% praktijk en 30% theorie en de cursisten kregen van ITA (instituut voor technisch agrarisch onderwijs) na afronding een certificaat.

Collage 2017

Wereldburgerschap in het teken van de Global Goals

Op vrijdag 10 november 2017 werd de muurschildering op Mikado in Gennep onthuld. Dit kunstwerk werd door 6 leerlingen onder leiding van de Nicaraguaanse kunstschilder gemaakt. En een week later op 17 november 2017 volgde 't Diekske. Het thema voor beide muurschilderingen was 'school en vrije tijd'. Ook vertelde schrijver Gerard Sonnemans het verhaal van Sergio en Rosa, de hoofdpersonen uit zijn boek "Het lot van een geluksvogel'. Dit zogenaamde drieluik werd begin 2018 afgesloten met het inleefatelier. Dit programma wordt medegefinancierd door LBSNN, Platforma-CEMR en Europese Unie onder auspiciën van de gemeentelijke VNGi campagne "Gemeente4GlobalGoals".

Dit is een samenvatting. We hebben natuurlijk nog veel meer gedaan. Lees het uitgebreide jaarverslag

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.