Groen licht voor aanleg zwaartekrachtgedreven waterleidingen

Onlangs ontvingen we het goede nieuws van de Gebroeders van den Boschstichting dat onze aanvraag positief beoordeeld is. Het betreft het project 'Aanleg van zwaartekrachtgedreven waterleidingen in vier comarca's in het buitengebied van San Pedro de Lóvago'. Tijdens haar bezoek vorig jaar aan Gennep, overhandigde de burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, deze voorstellen namens de bewoners. In februari en in augustus tijdens de werkbezoeken aan Nicarauga werden deze voorstellen verder uitgewerkt. 

Water is essentieel. Elke dag. Water komt nu uit dorpsputten en de rivier. Het hebben van een eigen waterkraan bij huis, levert dan ook al gauw zo'n 2 uur winst op. Hierdoor kan die tijd aan andere dingen besteed gaan worden, zoals voor moestuinieren. De waterleidingen komen ten goede aan bijna 800 inwoners uit de vier comarca's. Deze comarca's liggen in de zogenaamde 'zona seca', het droge gebied. Hoewel er gemiddeld meer dan 1200 mm per jaar regen in San Pedro valt, is een groot deel van het jaar water schaars in het buitengebied. Het natuurverschijnsel El Niño zorgde begin dit jaar voor nog minder neerslag.

Dit jaar zal al met de aanleg van de waterleiding in San Bartolo begonnen worden. Daarna volgen La Pintada, La Vainilla en Los Borges. De bewoners van de comarca's (dat zijn leefkernen in het buitengebied) zijn al drukdoende met de voorbereidingen. Hiervoor hanteren we een aantal criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo moet de bron gemeenschappelijk eigendom zijn, moet een plaatselijk watercomité beheer en onderhoud van de waterleiding organiseren, moet regelmatig het debiet en waterkwaliteit gemeten worden, moet er aandacht zijn voor natuureducatie waarbij efficiënt watergebruik centraal staat en moeten er plannen zijn voor behoud van het waterwingebied, bijvoorbeeld herbebossing. De participatie van alle betrokkenen is in elke fase van planning en uitvoer essentieel. Uiteindelijk gaat de gemeente samen met de bewoners aan de slag. 

Het gehele project wordt begroot op US$207.557 (bijna €185.000). Ongeveer de helft wordt door de gemeente San Pedro en de betrokken bewoners zelf gefinancierd. Veel handwerk doen de bewoners zelf, zoals het graven van kilometerslange geulen om de leidingen vanaf de bron tot hun huizen te leggen. De Gebroeders van den Boschstichting financiert 30% van de totale projectkosten; de overige middelen zijn bijeengebracht door GESP. Het bestuur van GESP is dan ook tevreden met deze waardevolle bijdrage. En GESP dankt ook alle andere donateurs. 

Waterput San Bartolo

In februari zagen Jo Opsteegh en Yvonne van Driel de gevolgen van de droogte met eigen ogen. De waterput in San Bartolo stond al langere tijd droog en de droge tijd had nog enkele maanden te gaan. Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen. Ook zij zullen meewerken en hun handen uit de mouwen steken. Het is een heel karwei om een geul van meer dan 5 km te graven. 

Vorig jaar werd in Los Meleros al met succes een waterleiding via zwaartekracht geïnstalleerd. Hierover verscheen eerder een artikel.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.