GESP vernieuwd samenwerking in Nicaragua

Tot voor kort zeiden we tegen elkaar: de samenwerking met zustergemeente San Pedro de Lóvago in Nicaragua nadert een belangrijk kruispunt. Nu zijn we bij dat kruispunt. We weten welke afslag we willen nemen, maar er zijn nog wat andere weggebruikers waar we rekening mee moeten houden.

Zo omschreef ik laatst de uitdaging waar de stedenband Gennep – San Pedro de Lóvago voor staat. Sinds 1994 geeft GESP inhoud aan deze stedenband door het ondersteunen met kennis, vaardigheden en financiële middelen in projecten die sociale en economische ontwikkeling bevorderen. De laatste jaren liepen veel projecten via het programma Caminando Juntos, een gezamenlijke inspanning van LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua), Hivos en Gennep/GESP. Dit programma liep tot eind 2015. Tijd voor een vernieuwde aanpak. Na het bezoek van de burgemeester van San Pedro de Lóvago, mevr. Elian M. Gonzàlez en dhr. Julio Almanza, voorzitter van Quitulia, in december 2015 en twee werkbezoeken dit jaar in Nicaragua kunnen we stellen dat we op het kruispunt staan.

Gekozen werd om nauwer samen te werken met het Comité Municipal de Desarrollo(CDM). CDM is een commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijken, comarca's (dorpskernen) en relevante instanties. Elk jaar worden aan de hand van een aantal criteria door de bevolking aangedragen projecten geprioriteerd en voorgedragen aan de gemeenteraad. In december vertelde de burgemeester van San Pedro de Lóvago aan gemeenteraadsleden in Gennep nog over deze manier van burgerparticipatie. Een systeem waar de aanwezigen meenden nog veel van te kunnen leren. Deze selectieprocedure garandeert ons dat de projecten daadwerkelijk gedragen worden door de bevolking en bijdragen aan hun ontwikkeling. Deze vorm past ook bij onze visie dat ontwikkeling een samenspel is tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Dit initiatief is vastgelegd in een intentieverklaring ondertekend door de vijf betrokken organisaties: de gemeentes Gennep en San Pedro de Lóvago, CDM, Quitulia en GESP.

San Bartolo TIJDHet was nog wel even zoeken naar de vorm. Tijdens het laatste werkbezoek aan Nicaragua begin augustus hebben we weer samen om de tafel gezeten. De wil om samen te werken is de grootste katalysator voor de eigen ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Zo willen we samenwerken aan de speerpunten drinkwatervoorziening, onderwijs en productie. Samen hebben we al veel mooie resultaten geboekt. Zoals een zwaartekrachtgedreven waterleiding, een krediet voor oormerken om de veestapel te kunnen registreren en een project om alle kinderen een kans te geven naar school te gaan. Maar er blijft genoeg te doen. Binnenkort zullen we de nieuwe beleidslijnen op deze site publiceren.

De afslag is genomen en samen gaan we verder. Wereldburgerschap voelbaar maken, hier in Gennep maar ook in San Pedro de Lóvago.

Yvonne van Driel - Stichting GESP

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.