Interessante lezing: Waterketen en waterbewustzijn

"Het meest trots ben ik op deze foto. Daarbij vertelt een boer in het stroomgebeid van de Rio San Miguel met veel overtuiging en kennis wat een stroomgebeid is en waarom een goed beheer belangrijk is. Natuurlijk was dat het uitgangspunt toen we 7 jaar geleden hiermee begonnen. Dat ik het nu zelf niet meer hoef te vertellen, spreekt boekdelen. Maar dat hij me probeerde te overtuigen van het belang en kan laten zien hoe het werkte, ontroerde me." Aan het woord is Ellen Bollen-Weide, hydroloog van beroep en werkzaam bij een waterschap in Nederland. Vanuit die functie kwam ze in contact met de zusterstad van Doetinchem: La Libertad. Meer dan 7 jaar was Ellen betrokken bij het opzetten van een praktisch stroomgebiedsbeheerplan in het stroomgebied van Río Mico. De Río Mico stroomt ook langs San Pedro de Lóvago. 

Ellen Bollen

Stroomgebiedsbeheer
La Libertad kende veel drinkwaterproblemen. Ondanks dat er een prachtige moderne zuiveringsinstallatie stond. Samen met andere organisaties werkte Ellen met een stappenplan om de gehele waterketen te verbeteren. Een waterketen behelst stroomgebiedsbeheer, afwaterbehandeling en drinkwaterbereiding en -distributie. In het stroomgebied van de Río San Miguel, een zijrivier van de Río Mico, gingen ze vervolgens alle boeren langs. Met deze boeren analyseerden ze de situatie en werkten aan oplossingen. Dat was soms een onlogische stap zoals minder grasland voor het vee, want bomen zijn essentieel om water beter op te slaan in de grond. Water wat in droge tijden weer vrij komt en dus benut kan worden. Maar door ook verbeterde grassoorten aan te bieden en door het feit dat meer water beschikbaar over het gehele jaar is, hebben de koeien juist meer te eten. En dat is ecomische gezien natuurlijk ook winst.

Niet alleen de boeren gaan bewuster om met water en het milieu, ook andere bewoners zijn zich bewuster van het belang van water. Dialoog is hierbij belangrijk. En ervaringen delen. Tot slot deelde Ellen een uitspraak van een boer die meedeed aan het waterprogramma: "Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is."

Orkaan Otto
De opkomst was niet zo groot als bij de eerste lezing, maar het aanwezige gezelschap luisterde aandachtig. Het thema water is bovendien actueler dan ooit. De orkaan Otto zou die donderdag - 24 november 2016 - aan land komen in Panama, Costa Rica en Nicaragua. In Chontales de provincie waar zowel La Libertad als San Pedro de Lóvago liggen, werd er vooral veel regenval verwacht. Het goed kunnen beheren van een dergelijke hoeveelheid en het water kunnen bewaren tot drogere tijden is een mooie uitdaging. Er is dus nog volop vooruitgang te boeken.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.