Interessante lezing: Waterketen en waterbewustzijn

"Het meest trots ben ik op deze foto. Daarbij vertelt een boer in het stroomgebeid van de Rio San Miguel met veel overtuiging en kennis wat een stroomgebeid is en waarom een goed beheer belangrijk is. Natuurlijk was dat het uitgangspunt toen we 7 jaar geleden hiermee begonnen. Dat ik het nu zelf niet meer hoef te vertellen, spreekt boekdelen. Maar dat hij me probeerde te overtuigen van het belang en kan laten zien hoe het werkte, ontroerde me." Aan het woord is Ellen Bollen-Weide, hydroloog van beroep en werkzaam bij een waterschap in Nederland. Vanuit die functie kwam ze in contact met de zusterstad van Doetinchem: La Libertad. Meer dan 7 jaar was Ellen betrokken bij het opzetten van een praktisch stroomgebiedsbeheerplan in het stroomgebied van Río Mico. De Río Mico stroomt ook langs San Pedro de Lóvago. 

Ellen Bollen

Stroomgebiedsbeheer
La Libertad kende veel drinkwaterproblemen. Ondanks dat er een prachtige moderne zuiveringsinstallatie stond. Samen met andere organisaties werkte Ellen met een stappenplan om de gehele waterketen te verbeteren. Een waterketen behelst stroomgebiedsbeheer, afwaterbehandeling en drinkwaterbereiding en -distributie. In het stroomgebied van de Río San Miguel, een zijrivier van de Río Mico, gingen ze vervolgens alle boeren langs. Met deze boeren analyseerden ze de situatie en werkten aan oplossingen. Dat was soms een onlogische stap zoals minder grasland voor het vee, want bomen zijn essentieel om water beter op te slaan in de grond. Water wat in droge tijden weer vrij komt en dus benut kan worden. Maar door ook verbeterde grassoorten aan te bieden en door het feit dat meer water beschikbaar over het gehele jaar is, hebben de koeien juist meer te eten. En dat is ecomische gezien natuurlijk ook winst.

Niet alleen de boeren gaan bewuster om met water en het milieu, ook andere bewoners zijn zich bewuster van het belang van water. Dialoog is hierbij belangrijk. En ervaringen delen. Tot slot deelde Ellen een uitspraak van een boer die meedeed aan het waterprogramma: "Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is."

Orkaan Otto
De opkomst was niet zo groot als bij de eerste lezing, maar het aanwezige gezelschap luisterde aandachtig. Het thema water is bovendien actueler dan ooit. De orkaan Otto zou die donderdag - 24 november 2016 - aan land komen in Panama, Costa Rica en Nicaragua. In Chontales de provincie waar zowel La Libertad als San Pedro de Lóvago liggen, werd er vooral veel regenval verwacht. Het goed kunnen beheren van een dergelijke hoeveelheid en het water kunnen bewaren tot drogere tijden is een mooie uitdaging. Er is dus nog volop vooruitgang te boeken.

GESP: Doe mee!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen aan een betere situatie in onze partnergemeente San Pedro de Lovago? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren.

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie (RSIN: 804327506). Daarom zijn uw giften aan ons, voor u fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over GESP, vriend worden of doneren, klik hier. Meer informatie in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen. Door online aankopen te doen.

Bijvoorbeeld door het kopen van een boek, kunt u GESP steunen. Dat kan via YouBeDo. Bij de aankoop van een boek, kunt u 10% van het aankoopbedrag schenken aan GESP. Samen lezen voor ontwikkeling!

Maar ook bij (bijna) alle andere aankopen kunt u ons steunen. Via Goede Doel Shop kan men namelijk gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops. U hoeft hiervoor alleen maar door te klikken naar de shop (zoals Bol.com & Zalando) en een aankoop te doen. Dit kost u geen cent extra!

Logo Goedshop

Ontwikkeling door verbondenheid. Doe mee! 

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Je kunt nu Nicaragua beleven in Nederland. In Steyl - bij Venlo - om precies te zijn. Daar is een compleet dorp nagebouwd in Nicaraguaanse sfeer.

In een Fokker 50 vlieg je naar San Pedro, waar je het gemeentehuis, de bank, de kerk, een fabriek, een woonhuis, een echte winkel en een cacaoplantage kunt bezoeken. In de theaterruimte, genaamd La Cantina, kun je dan heerlijk nagenieten van deze 'buitenlandse' belevenis.

In 2015 verkoos ANWB 't Wereldpaviljoen tot de top drie van het meest maatschappelijke uitjes van ons land.

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur én op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.