GESP-lezing: Van eerste indrukken tot de laatste ontwikkelingen

"Alles wat je bedenken kunt, werd aangeboden door straatverkopers. Iedereen verkocht wat. Ik vroeg me af: zijn er nog wel mensen die willen kopen?" Dat tekende Jo Opsteegh, vicevoorzitter en mede-oprichter van Stichting GESP, meer dan 20 jaar geleden op in zijn dagboek dat hij bijhield tijdens zijn eerste bezoek aan Nicaragua. En aantal indrukken uit dat verslag deelde hij met het publiek dat naar deze lezing over de stedenband Gennep en San Pedro op donderdag 8 december jl. in de bibliotheek gekomen was. Jo sprak over de eerste tropische regenbui en de 100% luchtvochtigheid die daarop volgde, over de kennismaking met de modderige wegen met grote kuilen die het rijden in een vierwiel aangedreven jeep noodzakelijk maakte en hij vertelde over het warme onthaal in San Pedro. Het deed hem beseffen dat GESP goed deed!

Radicaal

Maar ook verbaasde Jo zich. Bijvoorbeeld over de soms vergaande invloed van politieke voorkeuren. Bij het afscheidsdiner iedereen uitgenodigd, behalve de vrouwengroep AMAS. GESP werkte toen al samen aan het opzetten van een klein kredietfonds met AMAS. Maar desgevraagd kreeg Jo te horen dat de burgemeester meende dat deze vrouwen radicalen waren, want van een andere partij. Even leek het of deze politieke voorkeuren ontwikkeling in de weg zouden staan, maar het lukte GESP om samenwerkingen breed aan te gaan. Tussen overheid, burgers en maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ieder vanuit zijn of haar optiek en functie. In februari 2016 gingen zelfs alle 6 de (ex)burgemeesters - op uitnodiging van GESP - samen aan tafel.[1] De kroon op 20 jaar samenwerking.

Gemeenschappelijk

In het tweede gedeelte begon Yvonne van Driel met de stelling dat Gennep en San Pedro meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht zou lijken. Beide zijn een landelijke gemeente, waarin veel landbouwactiviteit is en nam de hout- en leerbewerking een belangrijke plaats in. Illustratief liet ze twee blauwgroene koeien zien. Een hier in een weiland, de ander op een sokkel in het stadspleintje daar.

Koe hier en daarDaarna presenteerde Yvonne van Driel een overzicht van de projecten door de jaren heen, maar vooral de projecten van nu. De directe en vaak eenzijdige hulp verschoof steeds meer naar een wederzijdse kennisuitwisseling, waarbij vaardigheden en kunde minstens zo belangrijk zijn als middelen. Door de jaren heen werd steeds vanuit 3 speerpunten aan de ontwikkeling van San Pedro gewerkt: sociale inclusie, economische ontwikkeling en basisvoorziening. Nu lopen er o.a. projecten om alle kinderen naar school te kunnen laten gaan, kredietprogramma's voor veetelers en ondernemende vrouwen en zwaartekrachtgedreven waterleidingen. Samen met het CDM, partnerorganisatie Quitulia en de gemeente worden jaarlijks de projecten vastgelegd. Het CDM is het gemeentelijk ontwikkelingscomité waar de gehele bevolking vertegenwoordigd is. GESP werkt daardoor sterk vraaggericht, faciliteert vooral, stimuleert zelfredzaamheid en ziet toe op eigenaarschap.[2]

Winnend verhaal

Yvonne sloot af met het voordragen van het verhaal 'Schetsen op oud papier'.[3] Onlangs viel dit verhaal in de prijzen met een gedeelde tweede plaats. De jury van de Partinprijs meende dat uit het verhaal gelijkwaardigheid en wederzijds respect sprak. Het verhaal vertelt over de tekening van Norman, die probeerde duidelijk te maken waarom een eigen drinkwatersysteem voor Los Borges noodzakelijk was. Yvonne tekende dit verhaal op tijdens het laatste werkbezoek aan San Pedro in augustus dit jaar. Een bijzondere anecdote als afsluiting van een inspirerende avond.

[1] Lees ook dit artikel over deze bijzondere ontmoeting. [2] Over deze vernieuwde samenwerking verscheen eerder een artikel. [3] Het verhaal is te lezen op kleinegoededoelen.nl.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.