Verslag werkbezoek Nicaragua: tussen de tropische regenbuien door

Begin juli reisden Ingrid Veldscholte van de gemeente Gennep en Yvonne van Driel van Stichting GESP naar Nicaragua voor een werkbezoek. Deze bestuurlijke reis van 9 tot 15 juli 2017 werd georganiseerd het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Belangrijkste reden was de start van het nieuwe programma "Campagne Global Goals 2030". Naast vertegenwoordiging uit Gennep namen ook Helmond, Zoetermeer en Maastricht deel. Yvonne van Driel maakte een kort overzicht van de week.

Regen Cacao 2

Terwijl ik al onderweg was naar Schiphol zag ik nog een bericht van de directeur van LBSNN die adviseerde om regenlaarzen mee te nemen, want het was nat en op zondag zouden we in Jinotega het veld in gaan. Te laat natuurlijk. Maar hoewel het water regelmatig met bakken naar beneden kwam, kon ik mijn voeten redelijk droog houden. Wel kwam een van de auto's de berg niet op en glipte in de modder weg. Tot vermaak van de andere twee chauffeurs.

Die zondag bezochten we cacao- en koffieproducenten en kregen we inzicht in de werkwijze van Aldea Global, een organisatie dat naast een kredietverlening trainingen en landbouwvoorlichting geeft. De dag erop legde de directrice van de coöperatie Soppexcca uit hoe van de cacaoboon chocolade gemaakt wordt. En dat moesten we natuurlijk proeven. Smullen.

Dinsdags gingen we weer terug naar de hoofdstad van Nicaragua, Managua, waar we ook zaterdags aangekomen waren. Daar bezochten we o.a. INIFOM waar de overeenkomst voor de Campagne Globals Goals 2030 ondertekend werd. INIFOM is het Nicaraguaanse instituut voor stedelijke ontwikkeling. Hierbij was ook de Nederlandse ambassade aanwezig. Zowel in Nicaragua als in Nederland gaan we ons inzetten voor het behalen van de duurzame werelddoelen.

Na het gezamenlijke programma ging elke stedenbandorganisatie naar hun zusterstad. Ingrid en ik werden opgehaald door de burgemeester van San Pedro de Lóvago zelf. Daar werden we op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Waterleiding 2

Aanleg zwaartekrachtgedreven waterleidingen
Het projectteam van de gemeente san Pedro de Lóvago laat aan de hand van korte presentaties zien dat de aanleg van de 4 zwaartekrachtgedreven drinkwatersystemen volgens plan verloopt. Wel zijn er vertragingen vanwege de weersomstandigheden; de regenperiode verhindert transport en graafwerkzaamheden. Nog dit jaar worden de verschillende systemen opgeleverd. In totaal worden 150 huizen op het waterleidingsysteem aangesloten. Bijna 800 personen hebben dan toegang tot veilig drinkwater.

Landbouw- en veeteeltcursussen
Dit jaar worden 3 specifieke cursussen aan jongeren aangeboden om hun vaardigheden en kennis over rundveehouderij te verbeteren. De coördinator van deze cursussen vertelde enthouasiast over de onderwerpen zoals veevoeding in de droge tijd, gebruik en toepassing veterinaire middelen voor rundvee en toepassing natuurlijke bemestingsmethoden (o.a. compost). De cursussen zijn voor 80% praktijkgericht. Momenteel wordt de eerste cursus (van 60 lesuren) met 20 jongens en meisjes afgerond. De beide andere volgen daarna.

Drinkwater voor drie scholen inclusief natuureducatie
Deze drinkwaterprojecten en sanitaire voorzieningen voor scholen is een gezamenlijk project van gemeente en NGO Quitulia, waarbij het Comité Municipal de Desarrollo (CDM) een adviserende rol heeft. CDM is een commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Dit jaar financiert GESP 50% van de aanleg van 2 waterputten bij 2 scholen en een zwaartekracht gedreven drinkwaterleiding en sanitaire voorziening bij een andere school in het buitengebied. Bovendien financierde GESP het aanvullende lesprogramma over milieu, gezondheid en waterbeheer georganiseerd door Quitulia. De workshops waren niet alleen leerzaam, maar begeleidden de ouders ook in het opzetten van een comité 'watervoorziening' en gaf de gemeenschapszin een extra impuls. En hoewel door weersomstandigheden één put nog niet geslagen kon worden, zijn de overige werkzaamheden in volle gang.

Ook spraken we nog over de uitbreidingsplannen van de boerenmarkt, het opzetten van een druppelirigatieproject en lokaal toerisme en brachten we een bezoek aan het rehablitatiecentrum Johana Miranda.

Rehabilitatiecentrum Johana Miranda
JohanaHet centrum Johana Miranda is een dagopvangcentrum voor mensen met een beperking. Het centrum biedt kinderen en jongvolwassenen met een beperking een ruimte voor fysiotherapie en recreatie gericht op deelname aan de samenleving vanuit geborgenheid en zelfredzaamheid. Het centrum wordt gedreven door vrijwilligers en ondersteunt door de gemeente San Pedro de Lóvago. Momenteel komen 20 tot 25 kinderen per dag op het centrum. Naast de zorg en onderwijs aan kinderen met een beperking, biedt het centrum ook maaltijden (tafeltje dekje) voor ouderen aan en organiseert incidenteel bijeenkomsten voor deze vaak alleenstaande senioren. GESP heeft bijgedragen aan de bouw van een overkapping waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen en leren.

Later op de dag vergaderden we ook met het bestuur van onze partnerorganisatie Quitulia over het programma om kinderarbeid tegen te gaan. Bij dit gesprek waren ook onderwijzers van de betreffende scholen aanwezig.

Alle kinderen naar school
Elk jaar wordt aan de hand van een aantal criteria en in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs comarca's als projectgebied voor het programma 'alle kinderen naar school gekozen. Door de inzet van Quitulia gaan nu in drie comarca's 71 kinderen met plezier naar school. Naast het aanbieden van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten binnen en/of buiten de school en huiswerkbegeleiding worden ook individuele gesprekken met de kinderen en ouders gevoerd. En er wordt geïnvesteerd het opknappen van de sanitaire voorzieningen, schoolbanken en leermiddelen. Het programma kan rekenen op positieve reacties, zowel van de kinderen zelf, de ouders en de leerkrachten.

Hotel EuropeaWe zijn tevreden met de voortgang van de projecten. Natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten, maar daar gaan we voor. Tijdens het afscheidsetentje is er volop gelegenheid om de laatste nieuwtjes door te nemen. Begin november zijn er gemeenteraadsverkeizingen en de eerste stappen voor de campagne zijn al begonnen. Een spannende tijd.

Na deze twee bijzondere en intense dagen in San Pedro de Lóvago worden we weer verwacht in Managua. De hemel barst open en in een echte tropische regenbui – buien die gelukkig nooit lang duren en waarna de zon weer straalt als vanouds - begroeten we onze reisgenoten en luisteren we naar elkaars verhalen over hun projecten. We concluderen dat stedenbanden door de jarenlange samenwerking positief bijdragen aan de lokale ontwikkeling van Nicaragua. En dat vinden onze zustersteden ook.

Veel te snel is deze week om en voor we het weten zijn we weer op Schiphol geland. In Nederland schijnt ook de zon. Ben blij dat ik mijn regenlaarzen thuis heb gelaten. Waren toch niet nodig geweest.

 

Meer informatie over onze projecten, ga naar projecten 2017.

Op de foto's (van boven naar beneden): op bezoek bij een veredelings- en vermeerderingscentrum voor cacao in Jinotega; inwoners bij een opvangtank voor de waterleiding in La Pintada; kinderen van het dagopvangcentrum Johana Miranda; en in het hotel in Managua.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.