Groen licht voor aanleg druppelirrigatiesysteem El Juste

Sinds 2013 kent San Pedro de Lóvago een tweewekelijkse boerenmarkt. Deze markt waar producent en consument elkaar direct ontmoeten, wordt beheert en bemenst door een coöperatie uit El Juste. Om het hele jaar rond verse groentes aan te kunnen bieden, vroeg deze groep producenten voor ondersteuning voor de bouw van een druppelirrigatiesysteem. We zijn dan ook erg blij dat we nu groen licht kunnen geven. Door gezamelijke inspanning van de regionale Rotary Club en GESP, hebben we Gebr. van den Boschstichting bereid gevonden dit project te financieren.

Boerenmarkt El Juste

De omstandigheden in El Juste lenen zich goed voor verbouw van groenten en de aanleg van fruitbomen. In El Juste groeien o.a. mais, bonen, komkommers, sla, uien, knoflook, wortels, tomaten, paprika's, pompoenen, calebassen, casave, meloenen, papaya, mango, mandarijnen, sinaasappelen, citroenen en guayaba. Behalve in het droge seizoen, dan is water schaars. Putten geven onvoldoende water en rivieren en drinkwaterbassins voor het vee vallen droog. Alleen natuurlijke bronnen in vaak hogergelegen gebieden blijven ook in het droge seizoen water geven. Via zwaartekracht kan het opgevangen water in tanks worden opgeslagen en voor druppelirrigatie vrijgemaakt worden.

Druppelirrigatie

Door de aanleg van het druppelirrigatiesysteem – of beter gezegd: twee systemen – kunnen de leden van de coöperatie die levert aan de boerenmarkt het gehele jaar door producten van hoge kwaliteit aanbieden. Extra bewatering of irrigatie helpen planten sneller en beter te groeien. Planten zijn daardoor gezonder. Vergeleken met sprinkler- en oppervlakte-irrigatiesystemen is druppelirrigatie het meest efficiënt. Druppelirrigatie levert water druppelsgewijs direct aan de basis en de wortel van de plant. Ook kunnen meststoffen toegevoegd worden, die via het water de plant bereiken. Het systeem is wel duurder in aanleg, maar vooral in heel droge gebieden het meest voor de handliggend omdat er vrijwel geen water verspild wordt.

Win - win

Voor El Juste betekend een permanente aanbouw van groentes, peulvruchten en fruit - en de verkoop daarvan - meer inkomen voor de betrokken gezinnen. En de bewoners van San Pedro de Lóvago hebben zo toegang tot meer en vaker verse groentes en andere producten. Voorlichting over gezonde voeding krijgt daarnaast ook alle aandacht. Dat is een van de speerpunten van het gemeentebeleid.

El Juste uitleg aan ErnstDe bijdrage aan het project vanuit Nederland aan dit project is €6000. Hiermee worden in 2018 twee druppelirrigatiesytemen aangelegd voor meer dan 2 hectares landbouwgrond. Uitbreiding is daarna zeer wel mogelijk. Voorlichting en cursussen over aanbouw en onderhoud van de systemen, teeltmethodes en –plannen en specifieke onderwerpen zoals compostering en gewasbescherming zijn onderdeel van dit project. Ook de organisatie zelf wordt telkens gemonitord.

GESP is erg blij met deze en eerdere gestes van Gebr. van den Boschstichting. Ook voor de 4 zwaartekrachtgedreven drinkwaterprojecten die dit jaar aangelegd worden, ontvingen we een bijdrage.

Op de foto hierboven krijgt Ernst de Vries (met rood shirt) uitleg over het bassin dat dienst zal doen als opvangtank voor het irrigatiewater. Naast leden van de coöperatie uit El Juste is ook Saul Hurtado (rechts op de foto) aanwezig; hij is de projectleider vanuit de gemeente San Pedro de Lóvago voor landbouwprojecten. De andere foto is genomen op de boerenmarkt.

Meer informatie over onze inzet, zie projecten 2017

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.