Het woord van 2017: Dankbaarheid

Het jaar 2017 was een jaar van verandering en verwachting, maar vooral van dankbaarheid. Naast de gemeenteraadsverkiezingen in Nicaragua, bestuurswisselingen in Nederland, de eerste digitale nieuwsbrief van GESP, het drieluik en de prachtige projecten in San Pedro de Lóvago zijn we dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers en andere mensen en organisaties die op enerlei wijze onze projecten steunen. Een samenvatting van het jaaroverzicht 2017.

In 2017 vonden er twee werkbezoeken aan San Pedro de Lóvago plaats. Na bijna 20 jaar was Ernst de Vries weer in Nicaragua en bekeek alle veranderingen. En dat waren er veel.

Basisvoorzieningen voor een beter leven

De vernieuwde samenwerking met de gemeentes San Pedro en Gennep, CDM (gemeentelijk ontwikkelingscomité), Quitulia en GESP nam in 2017 vorm aan. In dit kader werden 2 projecten voor drinkwater op scholen uitgevoerd. Quitulia zorgde daarbij voor natuur- en milieueducatie. Een mooie vorm van samenwerking, waarbij het zoeken naar verdere mogelijkheden onze aandacht heeft.

In Los Borges werd de eerste van de vier zwaartekrachtgedreven waterleidingen op 19 oktober 2017 feestelijk in gebruik genomen (zie foto). Helaas kenden de andere drie projecten vertraging door de vele regenval. In het eerste kwartaal van 2018 wordt in San Bartolo, La Pintada en La Vainilla de laatste hand gelegd aan de drinkwaterleidingen. In totaal hebben dan 150 huizen een kraan en een watermeter. Voor bijna 800 inwoners zal het dagelijks leven drastisch veranderen. Vooral de vrouwen hoeven niet meer uren te lopen om aan water te komen.

22552552 1668018116606322 8676641700428735372 n

Sociale inclusie, omdat iedereen meetelt

Al vier jaar ondersteunt GESP lokale initiatieven die schooluitval tegengaan en kinderarbeid bespreekbaar maken. Dit jaar met ondersteuning van Kerk in Actie voerde Quitulia het project 'alle kinderen naar school' uit op 4 rurale scholen in Zanzíbar, La Sardina en Bulun. Naast sportmiddagen met voetbal, honkbal, trefbal en volleybal gaf Quitulia de kinderen (met een achterstand tot onderwijs) huiswerkbegeleiding. Ook werden leesmiddagen en gedichtwedstrijden georganiseerd. Als afsluitende activiteit werd in augustus een educatief festival georganiseerd. Door de uitvoer van dit programma gaan nu 70 kinderen dagelijks naar school. Van deze 70 kinderen zijn 48 kinderen helemaal gestopt met werken. Indirect werden door het programma nog eens 90 kinderen ondersteund en meer dan 100 ouders namen deel aan de verschillende workshops.

In 2016 werd dit programma in San Bartolo, El Juste en La Palma uitgevoerd. In San Bartolo bleek toen dat de school niet aangesloten was op het elektriciteitsnet. Met o.a. de sponsorcheck van de Wecycle-actie konden de bedrading - en alles wat daarbij komt kijken - in het schoolgebouw aangelegd worden. Het ministerie van Onderwijs zorgde eind maart voor de aansluiting op het net.

Het rehabilitatie- en dagbestedingscentrum Johana Miranda voor kinderen met een beperking kreeg met financiering van GESP al een extra aula en in 2017 kwam daar een overkapping bij. Op 9 december 2016 werd de ruimte onder het afdak in gebruik genomen. Deze ruimte doet dienst als recreatieruimte. Elke dag zijn er verschillende activiteiten zoals muziek, dans, theater en sport. Momenteel worden er 23 kinderen begeleid.

Economische ontwikkeling krijgt impuls door krediet

Zuivelcoöperatie Chontalac gaf al in 2016 aan zelf een kredietafdeling te willen oprichten. Leden kunnen dan via de coöperatie geld lenen voor verbeteringen binnen het productiesysteem. LBSNN heeft met het voorstel en de uitvoering geholpen en bood een lening aan.

In totaal zijn er met het fonds 'trazabilidad' door zowel Chontalac als de gemeente San Pedro meer dan 38.000 oormerken uitgegeven. En de vraag groeit. Het oormerken als registratie van de runderen is door een nieuwe wet en gezondheidseisen in een sneltreinvaart gekomen.

In 2017 werden specifieke cursussen aan jongeren aangeboden om hun vaardigheden en kennis over rundveehouderij te verbeteren. De 3 onderwerpen waren veevoeding in de droge tijd, gebruik en toepassing veterinaire middelen voor rundvee en toepassing natuurlijke bemestingsmethoden (o.a. compost). De cursussen zijn 70% praktijk en 30% theorie en de cursisten kregen van ITA (instituut voor technisch agrarisch onderwijs) na afronding een certificaat.

Collage 2017

Wereldburgerschap in het teken van de Global Goals

Op vrijdag 10 november 2017 werd de muurschildering op Mikado in Gennep onthuld. Dit kunstwerk werd door 6 leerlingen onder leiding van de Nicaraguaanse kunstschilder gemaakt. En een week later op 17 november 2017 volgde 't Diekske. Het thema voor beide muurschilderingen was 'school en vrije tijd'. Ook vertelde schrijver Gerard Sonnemans het verhaal van Sergio en Rosa, de hoofdpersonen uit zijn boek "Het lot van een geluksvogel'. Dit zogenaamde drieluik werd begin 2018 afgesloten met het inleefatelier. Dit programma wordt medegefinancierd door LBSNN, Platforma-CEMR en Europese Unie onder auspiciën van de gemeentelijke VNGi campagne "Gemeente4GlobalGoals".

Dit is een samenvatting. We hebben natuurlijk nog veel meer gedaan. Lees het uitgebreide jaarverslag

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.