Eenentwintig kilometer geulen graven voor drinkwater

Een geul graven van 21 kilometer. Dat is de afstand tussen Gennep en Nijmegen. Ga daar maar aan staan. In San Bartólo draaiden ze daar hun handen niet voor om. En dat in een bodem die in niets lijkt op de Noord-Limburgse zandgronden. Hun doel was drinkwater aan huis. En dat is gelukt. Nu zijn 78 huizen, een school en twee kapellen aangesloten op een door zwaartekrachtgedreven waterleidingsysteem. En niet alleen in San Bartolo, ook in Los Meleros, Los Borges, La Vainilla, La Pintada en op een school in Bulun drinken kinderen nu water uit een kraan.

San BartoloHoewel de jaarlijkse regenval in de gemeente San Pedro de Lóvago gemiddeld meer dan 1.200 mm is, is in een groot deel van het jaar en in het buitengebied water schaars. In de zogenoemde zona seca (droog gebied) valt de minste regen. Daar ligt San Bartolo.

De installatie is gebaseerd op zwaartekracht. Van een natuurlijke bron wordt het water opgevangen en doorgeleid naar een opslagtank. Vandaaruit lopen leidingen naar elk huis. Elke aansluiting heeft een kraan en een watermeter. Bij de aanleg en installatie doen de bewoners zelf alle handarbeid, zoals het uitgraven van geulen voor de buizen, het transport van de bouwmaterialen met paarden. Het metselen wordt uitbesteed. De gemeente is projectleider.

De bewoners zelf kiezen echter hun water-comité. Dit comité ziet toe op onderhoud distributie en int maandelijks het verbruik. Tarieven worden vooraf vastgesteld. Dit geld is voor onderhoud en herbebossing van het waterwingebied.

In totaal zijn meer dan 200 huizen, een aantal scholen en kerkjes aangesloten. Dat zijn meer dan 1000 bewoners. Het totale gebied dat op enigerlei wijze drinkwater tot haar beschikking heeft is bijna 70%. GESP -en haar partners en donateurs- namen daarvan zo'n 1/3 deel voor hun rekening.

Het begon allemaal in 2015 met een project in Los Meleros. Norlan, de leider van deze comarca, vertelde ons destijds: "Voor ons is dit project zo belangrijk. Dit systeem is van ons, we weten hoe belangrijk het water is. Vier maanden hebben we gewerkt om die geulen te graven - vier kilometer lang. Doodmoe waren we. Maar nu we water hebben, zijn we die 'pijn' al lang weer vergeten." En voegt hij toe: "Het samenwerken vergrootte de gemeenschapszin."

De inspanning in San Bartolo was dus nog groter, maar ook daar gelijke commentaren. Vooral de gezichten spreken boekdelen. De vrouwen draaien wat verlegen hun waterkraan open. Achter hun glimlach schuilt echter trots en tevredenheid.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.