Honkbalshirts en ondernemerschap

In januari 2017 waren Ernst de Vries en Yvonne van Driel voor GESP op werkbezoek in Nicaragua. Daar maakten ze natuurlijk vanalles mee. Yvonne van Driel tekende dit verhaal van een bezoek aan het atelier van DORCAS op. Deze vertelling deed mee aan de verhalenwedstrijd op kleinegoededoelen.nl.

Morgen begint het honkbalseizoen. In het naaiatelier is het een drukte van jewelste. Juana zit achter een naaimachine en rijgt de verschillende panden van een shirt aan elkaar. Rafaela zet er knopen aan en Erlinda legt de letters met de verschillende teamnamen op een shirt voor het bedrukken ervan. Shirley strijkt broeken en vouwt deze netjes op. Teresa is bezig met het afwerken van naden. En Wendy oliet een oude elektrische naaimachine die door het intensieve gebruik veel onderhoud nodig heeft. Modesto, de enige man, neemt plaats achter een handnaaimachine.

Overal hangen shirts en honkbalbroeken in frisse en soms felle kleuren. Het design van de letters en de clublogo's hebben de vrouwen vaak zelf bedacht. Het zijn goed afgewerkte kledingstukken. De verschillende teams zullen er tevreden mee zijn. Dit is de eerste grote opdracht voor DORCAS. De uniformen moeten voor middernacht opgeleverd worden. Toch maken de leden van DORCAS tijd voor ons.

In de hoek op de grond staan een aantal kapotte naaimachines. Er moeten nieuwe en andere industriële naaimachines aangeschaft worden. Nu gebeurt nog veel met de hand en dat is bij een opdracht als deze een bijna onmogelijk karwei. Stichting GESP biedt de coöperatie een lening aan. En daarvoor hebben we een ondernemingsplan nodig. Dat is het thema vandaag.

Ik vraag de leden van DORCAS eerst of ze weten wat een business plan is. De meesten knikken weifelend. Dan probeer ik duidelijk te maken wat een ondernemingsplan is. Ik spreek over markt, producten, klanten, investeringen, werkverdeling en organisatie. De aanwezigen luisteren aandachtig en pas als ik bijna mijn verhaal wil afronden, onderbreekt Shirley me. "Je bedoelt een haalbaarheidsstudie? Nou dat hebben we al wel, hoor. Dat hebben we gemaakt voor het oprichten van onze coöperatie een half jaar geleden." Ik vertaal dit voor Ernst en allebei zijn we verrast. Al eerder vroegen we naar een uitgewerkt investeringsplan, maar telkens ontvingen we een voorstel zonder de gewenste gegevens en analyses. Shirley staat op, loopt weg en komt even later terug met het document. Ik blader het door en het ziet er op het eerste gezicht goed uit. Ik geef ze allemaal een groot compliment.

Iedereen haalt opgelucht adem. Sommige vrouwen glunderen zelfs van trots. Het blijkt niet meer dan een spraakverwarring. De leden zijn niet alleen zeer kundig met naald en draad, maar weten ook van de hoed en de rand als het gaat om ondernemerschap. En die combinatie was waar we naar op zoek waren. Het is nu onze slagbeurt.

GESP DORCAS 2017

 

Verslag werkbezoek Nicaragua: tussen de tropische regenbuien door

Begin juli reisden Ingrid Veldscholte van de gemeente Gennep en Yvonne van Driel van Stichting GESP naar Nicaragua voor een werkbezoek. Deze bestuurlijke reis van 9 tot 15 juli 2017 werd georganiseerd het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Belangrijkste reden was de start van het nieuwe programma "Campagne Global Goals 2030". Naast vertegenwoordiging uit Gennep namen ook Helmond, Zoetermeer en Maastricht deel. Yvonne van Driel maakte een kort overzicht van de week.

Regen Cacao 2

Terwijl ik al onderweg was naar Schiphol zag ik nog een bericht van de directeur van LBSNN die adviseerde om regenlaarzen mee te nemen, want het was nat en op zondag zouden we in Jinotega het veld in gaan. Te laat natuurlijk. Maar hoewel het water regelmatig met bakken naar beneden kwam, kon ik mijn voeten redelijk droog houden. Wel kwam een van de auto's de berg niet op en glipte in de modder weg. Tot vermaak van de andere twee chauffeurs.

Die zondag bezochten we cacao- en koffieproducenten en kregen we inzicht in de werkwijze van Aldea Global, een organisatie dat naast een kredietverlening trainingen en landbouwvoorlichting geeft. De dag erop legde de directrice van de coöperatie Soppexcca uit hoe van de cacaoboon chocolade gemaakt wordt. En dat moesten we natuurlijk proeven. Smullen.

Dinsdags gingen we weer terug naar de hoofdstad van Nicaragua, Managua, waar we ook zaterdags aangekomen waren. Daar bezochten we o.a. INIFOM waar de overeenkomst voor de Campagne Globals Goals 2030 ondertekend werd. INIFOM is het Nicaraguaanse instituut voor stedelijke ontwikkeling. Hierbij was ook de Nederlandse ambassade aanwezig. Zowel in Nicaragua als in Nederland gaan we ons inzetten voor het behalen van de duurzame werelddoelen.

Na het gezamenlijke programma ging elke stedenbandorganisatie naar hun zusterstad. Ingrid en ik werden opgehaald door de burgemeester van San Pedro de Lóvago zelf. Daar werden we op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Waterleiding 2

Aanleg zwaartekrachtgedreven waterleidingen
Het projectteam van de gemeente san Pedro de Lóvago laat aan de hand van korte presentaties zien dat de aanleg van de 4 zwaartekrachtgedreven drinkwatersystemen volgens plan verloopt. Wel zijn er vertragingen vanwege de weersomstandigheden; de regenperiode verhindert transport en graafwerkzaamheden. Nog dit jaar worden de verschillende systemen opgeleverd. In totaal worden 150 huizen op het waterleidingsysteem aangesloten. Bijna 800 personen hebben dan toegang tot veilig drinkwater.

Landbouw- en veeteeltcursussen
Dit jaar worden 3 specifieke cursussen aan jongeren aangeboden om hun vaardigheden en kennis over rundveehouderij te verbeteren. De coördinator van deze cursussen vertelde enthouasiast over de onderwerpen zoals veevoeding in de droge tijd, gebruik en toepassing veterinaire middelen voor rundvee en toepassing natuurlijke bemestingsmethoden (o.a. compost). De cursussen zijn voor 80% praktijkgericht. Momenteel wordt de eerste cursus (van 60 lesuren) met 20 jongens en meisjes afgerond. De beide andere volgen daarna.

Drinkwater voor drie scholen inclusief natuureducatie
Deze drinkwaterprojecten en sanitaire voorzieningen voor scholen is een gezamenlijk project van gemeente en NGO Quitulia, waarbij het Comité Municipal de Desarrollo (CDM) een adviserende rol heeft. CDM is een commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Dit jaar financiert GESP 50% van de aanleg van 2 waterputten bij 2 scholen en een zwaartekracht gedreven drinkwaterleiding en sanitaire voorziening bij een andere school in het buitengebied. Bovendien financierde GESP het aanvullende lesprogramma over milieu, gezondheid en waterbeheer georganiseerd door Quitulia. De workshops waren niet alleen leerzaam, maar begeleidden de ouders ook in het opzetten van een comité 'watervoorziening' en gaf de gemeenschapszin een extra impuls. En hoewel door weersomstandigheden één put nog niet geslagen kon worden, zijn de overige werkzaamheden in volle gang.

Ook spraken we nog over de uitbreidingsplannen van de boerenmarkt, het opzetten van een druppelirigatieproject en lokaal toerisme en brachten we een bezoek aan het rehablitatiecentrum Johana Miranda.

Rehabilitatiecentrum Johana Miranda
JohanaHet centrum Johana Miranda is een dagopvangcentrum voor mensen met een beperking. Het centrum biedt kinderen en jongvolwassenen met een beperking een ruimte voor fysiotherapie en recreatie gericht op deelname aan de samenleving vanuit geborgenheid en zelfredzaamheid. Het centrum wordt gedreven door vrijwilligers en ondersteunt door de gemeente San Pedro de Lóvago. Momenteel komen 20 tot 25 kinderen per dag op het centrum. Naast de zorg en onderwijs aan kinderen met een beperking, biedt het centrum ook maaltijden (tafeltje dekje) voor ouderen aan en organiseert incidenteel bijeenkomsten voor deze vaak alleenstaande senioren. GESP heeft bijgedragen aan de bouw van een overkapping waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen en leren.

Later op de dag vergaderden we ook met het bestuur van onze partnerorganisatie Quitulia over het programma om kinderarbeid tegen te gaan. Bij dit gesprek waren ook onderwijzers van de betreffende scholen aanwezig.

Alle kinderen naar school
Elk jaar wordt aan de hand van een aantal criteria en in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs comarca's als projectgebied voor het programma 'alle kinderen naar school gekozen. Door de inzet van Quitulia gaan nu in drie comarca's 71 kinderen met plezier naar school. Naast het aanbieden van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten binnen en/of buiten de school en huiswerkbegeleiding worden ook individuele gesprekken met de kinderen en ouders gevoerd. En er wordt geïnvesteerd het opknappen van de sanitaire voorzieningen, schoolbanken en leermiddelen. Het programma kan rekenen op positieve reacties, zowel van de kinderen zelf, de ouders en de leerkrachten.

Hotel EuropeaWe zijn tevreden met de voortgang van de projecten. Natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten, maar daar gaan we voor. Tijdens het afscheidsetentje is er volop gelegenheid om de laatste nieuwtjes door te nemen. Begin november zijn er gemeenteraadsverkeizingen en de eerste stappen voor de campagne zijn al begonnen. Een spannende tijd.

Na deze twee bijzondere en intense dagen in San Pedro de Lóvago worden we weer verwacht in Managua. De hemel barst open en in een echte tropische regenbui – buien die gelukkig nooit lang duren en waarna de zon weer straalt als vanouds - begroeten we onze reisgenoten en luisteren we naar elkaars verhalen over hun projecten. We concluderen dat stedenbanden door de jarenlange samenwerking positief bijdragen aan de lokale ontwikkeling van Nicaragua. En dat vinden onze zustersteden ook.

Veel te snel is deze week om en voor we het weten zijn we weer op Schiphol geland. In Nederland schijnt ook de zon. Ben blij dat ik mijn regenlaarzen thuis heb gelaten. Waren toch niet nodig geweest.

 

Meer informatie over onze projecten, ga naar projecten 2017.

Op de foto's (van boven naar beneden): op bezoek bij een veredelings- en vermeerderingscentrum voor cacao in Jinotega; inwoners bij een opvangtank voor de waterleiding in La Pintada; kinderen van het dagopvangcentrum Johana Miranda; en in het hotel in Managua.

Wat je los laat, ben je kwijt

"Houd jij je maar bezig met de regeltjes" kreeg Wim le Clercq te horen bij de aanvaarding van het interim voorzitterschap nu bijna twee jaar geleden*. Zijn belangrijkste taak was om GESP voor te bereiden op een zelfstandige toekomst. En dat deed hij met verve. Niet zoals hij zelf zegt met dezelfde bevlogenheid die hij bemerkt bij de andere bestuursleden en vrijwilligers, maar vanuit een diep respect en bewondering voor de mensen die zich voor Nicaragua inzetten. Onlangs gaf hij de voorzittershamer over aan Ernst de Vries. Een mooi moment om met hem in gesprek te gaan.

Wat direct opvalt is zijn bescheidenheid. Het is de 'club', zoals hij GESP vaak noemt, die het als geheel doet. "Zonder de andere bestuursleden was de weg om te komen waar we nu zijn met GESP niet gegaan. Het programma Caminando Juntos van LBSNN was in de laatste fase en onzeker was of GESP zelfstandig kon blijven voortgaan. Maar met de bevlogenheid, energie, ervaring en de aanwezige kennis binnen de club is een doorstart gemaakt. Dat deed ik niet alleen."

Borgen
Belangrijk uitgangspunt bleek het borgen te zijn. "Wat je los laat, ben je kwijt. En met de jarenlange ervaring, vriendschap en verbondenheid met San Pedro de Lóvago zou dat geen optie zijn. Niet voor Gennep, niet voor San Pedro. Ontwikkeling daar, wereldburgerschap hier. We zijn op zoek gegaan naar manieren om het opgebouwde te borgen. En dat is dankzij gemotiveerde mensen gelukt."

En daar kijkt hij tevreden op terug. Ook is hij er trots op dat de club fondsen kon aanboren bijvoorbeeld voor drinkwaterprojecten in Nicaragua. En dan haalt hij herinneringen op over het bezoek aan de jongerenkerk in Venlo-Zuid, waar jong zijn een breed begrip bleek. "We moesten daar vertellen over kinderarbeid in Nicaragua. De Vastenactie ondersteunde namelijk het programma alle kinderen naar school. Samen met Jo Opsteegh was ik bij een jongerendienst, maar we vielen niet op met onze grijze haren."

Collage WimSamenwerken
Elke vergadering die Wim le Clercq voorzat, kwamen er anekdotes zoals deze voorbij. Maar er werden ook veel sprongen gemaakt. "Stappen gezet", zegt hijzelf. En er zijn nog stappen te zetten om continuïteit te verzekeren. Door samen te werken. "Het is geen hulp, maar samenwerking. Samenwerken levert altijd meer op. Vooral vanuit de ervaring en vriendschap die er is." En dat is ook de tip die hij geeft aan zijn opvolger Ernst de Vries: "Houd het samenwerken hoog in het vaandel. Hier, daar én hier en daar." En hij voegt toe: "Ik ben blij dat we een opvolger met zoveel ervaring en maatschappelijke betrokkenheid gevonden hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat GESP met Ernst als voorzitter alleen maar kan groeien."

Wim le Clercq heeft nog een aantal andere bestuurlijke functies en hij zal vaker op zijn zeilboot te vinden zijn. Maar ook voor GESP blijft hij beschikbaar. Want ook hier geldt: "Wat je los laat, kun je kwijt raken". En de mensen rondom GESP zijn hem dierbaar.

 

* Wim le Clercq was al een aantal jaren betrokken bij GESP, voordat hij in 2015 het voorzitterschap van Leo Faassen overnam.  

Foto's: 1) In 2015 werd Wim geïnterviewd door de lokale omroep tijdens de Kerstmarkt; 2) Op de expositie 'San Pedro en Gennep: Ontwikkeling door verbondenheid' (2016); 3) Met Ingrid Veldscholte en de burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, tijdens haar bezoek aan Gennep (2015); en 4) In 2014 ontving Wim het opgehaalde bedrag van de statiegeldactie bij een supermarkt in Gennep.

Rabobank Clubkas Campagne: Veel stemmen voor GESP

Tussen 2 en 22 mei 2017 konden leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen een stem uitbrengen op een maatschappelijke goed doel in de regio. Ook GESP deed mee. De opbrengst van deze Rabobank Clubkas Campagne werd op 12 juni 2017 in de schouwburg in Cuijk bekend gemaakt: GESP ontving €283,80. Bestuurslid Henry van Eldijk was erbij.

WerelddoelenMet het geld wordt ook dit jaar een campagne rondom wereldburgerschap en de duurzame werelddoelen gehouden. Deze campagne bestaat uit muurschildering, storytelling en inleefmuseum voor kinderen van basisscholen uit de gemeente en de regio. Ernst de Vries (bestuurslid) licht toe: "De Sustainable Global Goals of de werelddoelen zijn de opvolgers van de milleniumdoelen en willen een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Er 17 werelddoelen (zie afbeelding), die in 2030 gehaald moeten worden. En dat is niet alleen een taak van daar, maar ook van de mensen in Nederland. Ook de gemeente Gennep zet zich daarvoor in. GESP besteedt aandacht aan deze werelddoelen met als voorbeeld Nicaragua. Vanuit de jarenlange samenwerking en stedenband met San Pedro de Lóvago kunnen kinderen op verschillende wijze kennismaken met de verschillende werelddoelen."

Wij willen iedereen bedanken. Fijn dat zo veel mensen onze activiteiten hier en daar ondersteunen.

Ook dit jaar weer veel 'uitvallers' terug in de schoolbanken!

Werken is voor veel kinderen in Nicaragua deel van hun dagelijkse leven. In het buitengebied van San Pedro de Lóvago is dat niet anders. Kinderen werken om hun familie te helpen, die vaak niet genoeg heeft om in de eerste levensbehoeftes te voorzien. Soms ook omdat er veel werk is op de boerderij van hun ouders. Hierdoor verzuimen veel kinderen school. Of erger: soms gaan ze helemaal niet meer. Schooluitval is een groot probleem in Nicaragua. Ook tijdelijk verzuim beïnvloedt negatief de schoolprestaties. Extra motivatie en begeleiding is dan nodig. Want onderwijs is de basis voor meer kansen in de toekomst.

Al drie jaar ondersteunt Stichting GESP lokale initiatieven die schooluitval tegengaan en kinderarbeid bespreekbaar maken. Dit jaar voert Asociación Quitulia samen met 4 scholen in Zanzíbar, La Sardina en Bulun het project 'alle kinderen naar school'. Vorig jaar werden 71 kinderen uit deze comarca's geteld die vaker of nooit naar school gingen. Op school krijgen deze kinderen extra aandacht en bijscholing en zijn er recreatieve, culturele en sportieve buitenschoolse activiteiten. Ook krijgen de kinderen extra schoolspullen en wordt waar nodig scholen opgeknapt. Ook de andere schoolkinderen profiteren daarvan. En Quitulia organiseert workshops voor leerkrachten en ouders.

Julio 2017 schoolOnlangs ontvingen we een tussentijds verslag over de eerste helft van het schooljaar. Een beknopt overzicht van de activiteiten en resultaten:

• Alle 70 kinderen gaan nu dagelijks naar school.


• Van deze 70 kinderen zijn 37 kinderen helemaal gestopt met werken. 


• Indirect worden door het programma nog eens 90 kinderen ondersteunt en 60 ouders waren bij de verschillende workshops.


• Er zijn meerdere schoolbankjes gerepareerd en een latrine is opgeknapt.


• Door workshops aan onderwijzend personeel en ouders is er beduidend meer bewustzijn aanwezig bij onderwerpen zoals het belang van goed onderwijs, burgerschap, organisatie, gezondheid en ontwikkeling van kinderen, huiselijke geweld en pesten.


• De duurzaamheid/continuïteit wordt geborgd door de oprichting van de communale comités. Deze gaan o.a. toezien dat kinderen naar school blijven gaan.

Het schooljaar zal afgesloten worden met een educatief festival waar alle scholen aan mee doen. 

Op de foto deelt Julio Almanzar van Quitulia drinken uit aan de kinderen in Zapotal. Dit was tijdens een workshop voor de ouders over het belang van goed onderwijs. Ga naar projecten voor meer informatie. 

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.