Opening Fototentoonstelling ‘Mijn moeder was een echte strijder’

"Al meer dan 20 jaar bestaat er een stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago. Reden genoeg om deze verbondenheid eens voor het voetlicht te plaatsen", vindt Wim le Clercq, voorzitter a.i. van Stichting GESP. Daarom staat vanaf 13 november de benedenverdieping van de openbare bibliotheek in Gennep in het teken van deze samenwerking met Nicaragua. Er is een fototentoonstelling en er worden lezingen gegeven.

"Vorig jaar maakten wij kennis met de foto's van Piet den Blanken. Deze fotograaf vertelt met foto's het verhaal van Ivania. Een vrouw die al jong zwanger werd, maar altijd bleef zoeken naar mogelijkheden om vooruit te komen. Om haar kinderen te kunnen voeden. Opgeven was geen optie. Dit verhaal trof ons zo, dat we besloten deze tentoonstelling ook naar Gennep te halen." En Wim le Clercq vervolgt: "En dat was een mooie aanleiding om ook de jarenlange samenwerking en vriendschap met San Pedro in beeld te brengen." Naast het fotoverhaal van Ivania zijn er ook foto's over waterbeheer in Nicaragua. Dat is vooral door El Niño een actueel thema. Tevens is er een overzicht van bijna 25 jaar GESP te zien.

GESP Flyer Piet den BlankenNaast de fototentoonstellingen worden er ook elke donderdag lezingen gehouden. Piet den Blanken zal op donderdag 17 november 2016 vertellen over het leven in Nicaragua, gezien vanuit de camaralens. Ellen Bollen gaat op donderdag 24 november in op waterbeheer hier en daar. Op 8 december 2016 is er een lezing over 20 jaar GESP en René Poels zal deze reeks lezingen afsluiten op 15 december als hij vertelt over het belang van het Wereldpaviljoen voor burgerschapseducatie. Lezingen beginnen allemaal om 19:30. Voor het complete programma zie Programma GESP Lezingen 2016.

Voor de kinderen zijn er interactieve voorleesmiddagen. Gerard Sonnemans gaat op interactieve wijze het verhaal vertellen over Sergio en Rosa uit het boek 'Het lot van een geluksvogel'. In het kort: Rosa woont op het platteland. Ze gaat met haar zieke moeder naar het ziekenhuis in de stad. Het huisbiggetje gaat mee om verkocht te worden, want de operatie is kostbaar. Haar moeder wordt opgenomen en Rosa moet naar een onbekende tante toe. Daar ontmoet ze haar neef Sergio, een echte straatrat. Die heeft zo zijn eigen problemen. Rosa en Sergio willen eerst niets van elkaar weten. Maar het lot dwingt hen steun van elkaar te zoeken... Scholen konden zich hiervoor opgeven. Maar bij veel animo zal er ook een extra middag georganiseerd worden. Lees ook dit verslag van het bezoek van de schrijver aan de BS Maria Goretti vorig jaar. 

Dhr. De Koning, burgemeester van Gennep, opent de tentoonstelling 'Mijn moeder was een echte strijder' op zondag 13 november vanaf 16.00 u. Tot 18 december is de tentoonstelling te zien tijdens openingstijden van Biblioplus in Gennep op woensdag, donderdag en zaterdag.

 

Groen licht voor aanleg zwaartekrachtgedreven waterleidingen

Onlangs ontvingen we het goede nieuws van de Gebroeders van den Boschstichting dat onze aanvraag positief beoordeeld is. Het betreft het project 'Aanleg van zwaartekrachtgedreven waterleidingen in vier comarca's in het buitengebied van San Pedro de Lóvago'. Tijdens haar bezoek vorig jaar aan Gennep, overhandigde de burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, deze voorstellen namens de bewoners. In februari en in augustus tijdens de werkbezoeken aan Nicarauga werden deze voorstellen verder uitgewerkt. 

Water is essentieel. Elke dag. Water komt nu uit dorpsputten en de rivier. Het hebben van een eigen waterkraan bij huis, levert dan ook al gauw zo'n 2 uur winst op. Hierdoor kan die tijd aan andere dingen besteed gaan worden, zoals voor moestuinieren. De waterleidingen komen ten goede aan bijna 800 inwoners uit de vier comarca's. Deze comarca's liggen in de zogenaamde 'zona seca', het droge gebied. Hoewel er gemiddeld meer dan 1200 mm per jaar regen in San Pedro valt, is een groot deel van het jaar water schaars in het buitengebied. Het natuurverschijnsel El Niño zorgde begin dit jaar voor nog minder neerslag.

Dit jaar zal al met de aanleg van de waterleiding in San Bartolo begonnen worden. Daarna volgen La Pintada, La Vainilla en Los Borges. De bewoners van de comarca's (dat zijn leefkernen in het buitengebied) zijn al drukdoende met de voorbereidingen. Hiervoor hanteren we een aantal criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo moet de bron gemeenschappelijk eigendom zijn, moet een plaatselijk watercomité beheer en onderhoud van de waterleiding organiseren, moet regelmatig het debiet en waterkwaliteit gemeten worden, moet er aandacht zijn voor natuureducatie waarbij efficiënt watergebruik centraal staat en moeten er plannen zijn voor behoud van het waterwingebied, bijvoorbeeld herbebossing. De participatie van alle betrokkenen is in elke fase van planning en uitvoer essentieel. Uiteindelijk gaat de gemeente samen met de bewoners aan de slag. 

Het gehele project wordt begroot op US$207.557 (bijna €185.000). Ongeveer de helft wordt door de gemeente San Pedro en de betrokken bewoners zelf gefinancierd. Veel handwerk doen de bewoners zelf, zoals het graven van kilometerslange geulen om de leidingen vanaf de bron tot hun huizen te leggen. De Gebroeders van den Boschstichting financiert 30% van de totale projectkosten; de overige middelen zijn bijeengebracht door GESP. Het bestuur van GESP is dan ook tevreden met deze waardevolle bijdrage. En GESP dankt ook alle andere donateurs. 

Waterput San Bartolo

In februari zagen Jo Opsteegh en Yvonne van Driel de gevolgen van de droogte met eigen ogen. De waterput in San Bartolo stond al langere tijd droog en de droge tijd had nog enkele maanden te gaan. Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen. Ook zij zullen meewerken en hun handen uit de mouwen steken. Het is een heel karwei om een geul van meer dan 5 km te graven. 

Vorig jaar werd in Los Meleros al met succes een waterleiding via zwaartekracht geïnstalleerd. Hierover verscheen eerder een artikel.

Feestelijke afsluiting veeteeltopleiding San Pedro

Op 10 augustus jl. ontvingen in San Pedro de Lóvago, Nicaragua 21 studenten een officieel certificaat. Zij hadden met succes de cursus veehouderij doorlopen. Een opleiding met 1.100 lesuren verspreid over 2 jaar in hun vrije tijd. Bijna allemaal praktijklessen. Over dieren-gezondheid, -voeding en verbeterde landbouw- en veeteeltmethodes. "Heel knap van deze jonge mensen," meent Jo Opsteegh van GESP die samen met Yvonne van Driel bij de feestelijke uitreiking aanwezig was. "Sommige studenten moesten er al om 3 uur 's nachts voor uit hun bed om de lessen bij te kunnen wonen. Heel gemotiveerd. Petje af."

Deze opleiding ontstond nadat bleek dat er weinig kennis van verbeterde veeteeltmethodes onder de veehouders aanwezig was. In Chontales is het houden van runderen veruit de belangrijkste economische activiteit. Binnen het programma 'Caminando Juntos' pleitte GESP – samen met de gemeente San Pedro de Lóvago - voor de start van deze opleiding. Omdat onderwijs belangrijk is voor de economische ontwikkeling. "En de opgedane kennis zal verder gedeeld worden," vervolgt Jo Opsteegh. "Er zijn plannen van een aantal afgestudeerde studenten om samen een collectief te vormen om zo landbouwvoorlichting te geven. Deze diensten komen aan alle veehouders in de omgeving ten goede. We zijn hier erg blij mee en zullen dit voorstel zeker ondersteunen."

Wat een eenvoudige diploma-uitreiking zou worden, bleek grootser van opzet dan gedacht. De woordvoerder van de studenten Juan Douglas Gonzalez sprak in korte bewoordingen over het nut van de opleiding en waarom het delen van kennis iedereen vooruit helpt. José Tomás Suarez, de cursusleider, roemde de inzet van de studenten, maar ook van de organisaties die dat mogelijk gemaakt hadden. Ook Jo Opsteegh sprak de studenten toe. De burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, bedankte met name GESP en de gemeente Gennep voor de jarenlange samenwerking, die tot zulke mooie initiatieven had geleid. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. "Al met al zeker de moeite waard om dit te hebben mogen meemaken," zei Jo Opsteegh na thuiskomst.

Groepsfoto Certificaten Veeteeltopleiding klein

Op de foto de gelukkige studenten. Links staat de cursusleider José Tomas Suarez, die de opleiding organiseerde en les gaf. Derde van links staat Jo Opsteegh; daarnaast staan Marco Aurelio Castellon, coach van LBSNN en Lester Miranda, loco-burgemeester van San Pedro de Lóvago. In het midden de burgemeester Elian Gonzalez. Rechts op de foto de leerlinge met de hoogste cijfers. Daarnaast haar vader Juan Douglas Gonzalez die gekozen was als woordvoerder van de studenten. Gezamenlijk volgden zij deze opleiding. Lees ook dit artikel waarin hij uitlegt waarom landbouwonderwijs belangrijk is. 

In verkorte versie is dit bericht ook te lezen in 1Gennep

Praktijklessen die werken!

Drie jaar geleden startte de technische veeteeltopleiding in San Pedro de Lovágo. Veel jongeren én ook enkele ouderen volgden de opleiding. Op 10 augustus 2016 ontvingen 21 studenten hun cerificaat. In 2014 spraken we enkele leerlingen.VeeteeltopleidingDe ouders van de (destijds) 19-jarige Kasandra Yubelka Lazo hebben een veeteeltbedrijf en zelf wilde ze meer over de gezondheid van de dieren weten. Hoewel ze voor de eerste aanmelding te laat was, lukte het de tweede ronde wel. "En daar heb ik geen spijt van!" Ze vervolgt: "Al als klein meisje vond ik dieren leuk en ik heb altijd mijn ouders op de finca (boerderij) geholpen. Ik was de enige; mijn drie broers hielden zich daar liever niet mee bezig. Ik stelde me ten doel om meer van dierverzorging te leren om zo mijn vader te kunnen assisteren." Over de cursus is ze heel enthousiast. "Samen met andere cursisten onderzoeken en ontdekken we bijvoorbeeld hoe een pelibeuy (een wolloos schapenras) anatomisch gebouwd is. Dat is heel leerzaam."

Ook Juan Douglas Gonzaléz (toen 45 jaar) is enthousiast. Hij werkt al vele jaren op de twee finca's van zijn vader, die te oud is om zelf nog te werken. "Ik nam het besluit om deel te nemen aan de opleiding samen met mijn dochter Smyrna. Ik leer veel. De leraren weten goed hoe ze de kennis moeten overdragen en door de brede aanpak voel ik me erg gemotiveerd. Ik ga de opleiding zeker afmaken. Veel veehouders missen de kennis om optimaal hun dieren te verzorgen. Daarom moeten we altijd een deskundige inschakelen als we moeilijkheden hebben. Nu kan ik veel zelf."

Volgens Juan is deze beroepsopleiding een goede zet van de gemeente. Naast de gemeente zijn ook 2 landbouwcoöperaties verantwoordelijk. De uitvoering stond onder leiding van INRUT, het instituut voor rurale ontwikkeling in Nicaragua. Stichting GESP samen met het LBSNN nam de financiering op zich. 

Zowel Kasandra als Juan willen de gemeente en GESP bedanken. "Nu hebben we een mogelijkheid om ons (bij) te scholen. De universiteit is te duur voor ons. Deze opleiding is heel praktisch zodat we alles meteen in onze finca's kunnen toepassen". "En ik," zegt Juan, "voel me tussen de jongeren helemaal niet te oud. Ik werd zelfs gekozen als studentenraadslid. Ik word steeds slimmer..."

Dit verhaal verscheen eerder op kleinegoededoelen.nl en is nu aangepast. Op de foto een aantal studenten op de praktijkboerderij. Deze foto is gemaakt tijdens het werkbezoek aan Nicaragua in februari 2016.

Vastendoosjes uit Ven-Zelderheide voor San Pedro de Lóvago

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat geldt ook met de besteding van de opbrengst van de vastendoosjes die kinderen van BS De Vonder in Ven-Zelderheide in 2015 bij elkaar haalde. Via ons kwam dit geld terecht bij een school in San Pedro de Lóvago, Nicaragua. Voor de aanschaf van boeken en leermiddelen.

Jo Opsteegh vertelt: "Tijdens ons werkbezoek eind februari hebben we deze besteding afgesproken met Yaris Vivas. Zij is de onderwijzeres van de plattelandsschool in comarca El Empalme. Deze comarca (kleine buurtschap) ligt in het buitengebied van San Pedro de Lóvago. Deze school was onderdeel van het project 'alle kinderen naar school' en de gift kwam overeen met de gevraagde schoolspullen. En leuk detail. Deze school heet nu Los Hermanos de Gennep. Vertaald is dat Broeders en Zusters van Gennep. Deze naam toont onze verbondenheid aan."

Vorig jaar tijdens de vastenactie haalden de kinderen van de BS De Vonder gezamenlijk € 359,36 bij elkaar. Jo Opsteegh: "We proberen voor dergelijke giften altijd een passend project te vinden. En dat moet een vraag vanuit San Pedro de Lóvago zijn. We beoordelen die uiteraard en we zien toe op een goed verloop. Samenwerken is ons devies. En dat werkt."

GESP El Empalme persbericht klein

Dit bericht stond ook in 1Gennep en MaasDriehoek.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.