Ontroerend verhaal over Ivania Brooks Torres

"Ik ben in eerste plaats een fotojournalist. Mijn medium is de krant, niet een wand in een expositieruimte." Met deze woorden begon Piet den Blanken. Tijdens de eerste thema-avond georganiseerd door Stichting GESP sprak Piet den Blanken over zijn ervaringen in Nicaragua en de vaak schrijnende leef- en werkomstandigheden daar. Onrecht en armoede lopen als een rode draad door zijn werk. Als fotojournalist maakt hij reportages over actuele en vaak gevoelige onderwerpen. Zijn beeldverhaal 'Mijn moeder was een echte strijder' wordt momenteel tentoongesteld in de benedenverdieping van de bibliotheek in Gennep (zie foto).

De eerste foto's die de journalist op deze avond liet zien, waren beelden van land dat in voordurende alertheid verkeerde. Bijna de gehele jaren tachtig van de vorige eeuw was Nicaragua in een bloedige strijd verwikkeld. Toen daar een einde aan kwam, duurde het nog lang totdat het evenwicht gevonden was. Vooral het omarmen van de neoliberalistische ideologie liet sporen na. Armoede, criminaliteit en drugsgebruik groeiden in die tijd. Piet den Blanken vond dit thema zo schrijnend dat hij besloot om een reportage te maken over prostitutie. Prostitutie en armoede gaan helaas vaak samen. Daar leerde hij Ivania Brooks Torres kennen. Negen jaar volgde hij haar en haar 5 kinderen. Het contact tussen Ivania en Piet den Blanken, maakte het voor de fotograaf mogelijk om op bijna intieme wijze het leven van Ivania vast te leggen. Zelfs op haar sterfbed. De beelden spreken voor zich.

image-4794771De thematische avond werd gehouden op donderdag 17 november jl. Yvonne van Driel hoefde maar weinig vragen te stellen, het publiek dacht mee. Yvonne zei hierover later: "De opzet was als Zomergasten in combinatie met College Tour. Telkens liet hij iets zien en vertelde wat hem daarbij ontroerde. En het publiek kon desgewenst vragen stellen. En deden dat ook." De interactieve deelname door het geïnteresseerde publiek en de vele anekdotes van de gastspreker maakten deze editie van 'herfstgasten' een geslaagde eerste thema-avond.

De tentoonstelling is nog te zien tot 18 december 2016. Boeken en kaarten van het werk van Piet den Blanken zijn daar te verkrijgen.

Veel belangstelling Expositie San Pedro - Gennep

GESP is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. Een stichting die door jarenlange betrokkenheid met zusterstad San Pedro de Lóvago mogelijkheden tot ontwikkeling schept. Hier en daar. Dat was de strekking van de openingswoorden van dhr. Peter de Koning, burgemeester van de gemeente Gennep. Zondag 13 november jl. vond de opening van de expositie 'San Pedro en Gennep: ontwikkeling door verbondenheid' in de benedenverdieping van de Bibliotheek in Gennep plaats. Meer dan 50 personen waren hierbij aanwezig.

Ook Jo Opsteegh sprak over de kracht van GESP als particuliere organisatie. Al vanaf het begin van het ontstaan van de stedenband is weloverwogen gekozen om een zelfstandige organisatie deze stedenband vorm te laten geven. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de gemeente. Onder de aanwezigen was ook ex-burgemeester dhr. Mr. E.A. Berger, die 23 jaar geleden aan de wieg stond van de stedenband, die dit beaamde. In de loop van de jaren is de samenwerking wel veranderd. Jo Opsteegh: "Was het in het begin vooral geven, nu is het een gelijkwaardige relatie tussen en met onze partnerorganisaties in Nicaragua. Gebaseerd op het faciliteren en verbinden van kunde, kennis en vaardigheden. Hier en daar."

GESP Opening Expositie kleinFotograaf Piet den Blanken gaf een korte inleiding over zijn fotoverhaal. Het verhaal van Ivania, een jonge moeder uit Nicaragua die met moeite haar 5 kinderen kan voeden en uiteindelijk op veelste jonge leeftijd overleed, ontroerde zichtbaar het publiek. De gitarist die enkele Spaanse en Cubaanse componisten vertolkte, gaf een extra moment om een en ander te laten bezinken.

Nadat de voorzitter van GESP, Wim le Clercq, iedereen die aan deze expositie meewerkten en meewerken - allemaal vrijwilligers - bedankte, nodigde hij alle belangstellenden uit om de tentoonstelling te bekijken en samen na te praten onder het genot van een drankje en hapje. Als feestelijke afsluiting van een geslaagde opening.

Op donderdag 17 november licht Piet den Blanken in een tweegesprek met Yvonne van Driel zijn werk toe. In De Verdieping - Bibliotheek Gennep. Begin 19:30. Gratis entree.

GESP vernieuwd samenwerking in Nicaragua

Tot voor kort zeiden we tegen elkaar: de samenwerking met zustergemeente San Pedro de Lóvago in Nicaragua nadert een belangrijk kruispunt. Nu zijn we bij dat kruispunt. We weten welke afslag we willen nemen, maar er zijn nog wat andere weggebruikers waar we rekening mee moeten houden.

Zo omschreef ik laatst de uitdaging waar de stedenband Gennep – San Pedro de Lóvago voor staat. Sinds 1994 geeft GESP inhoud aan deze stedenband door het ondersteunen met kennis, vaardigheden en financiële middelen in projecten die sociale en economische ontwikkeling bevorderen. De laatste jaren liepen veel projecten via het programma Caminando Juntos, een gezamenlijke inspanning van LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua), Hivos en Gennep/GESP. Dit programma liep tot eind 2015. Tijd voor een vernieuwde aanpak. Na het bezoek van de burgemeester van San Pedro de Lóvago, mevr. Elian M. Gonzàlez en dhr. Julio Almanza, voorzitter van Quitulia, in december 2015 en twee werkbezoeken dit jaar in Nicaragua kunnen we stellen dat we op het kruispunt staan.

Gekozen werd om nauwer samen te werken met het Comité Municipal de Desarrollo(CDM). CDM is een commissie voor de ontwikkeling van San Pedro de Lóvago samengesteld uit vertegenwoordigers uit de wijken, comarca's (dorpskernen) en relevante instanties. Elk jaar worden aan de hand van een aantal criteria door de bevolking aangedragen projecten geprioriteerd en voorgedragen aan de gemeenteraad. In december vertelde de burgemeester van San Pedro de Lóvago aan gemeenteraadsleden in Gennep nog over deze manier van burgerparticipatie. Een systeem waar de aanwezigen meenden nog veel van te kunnen leren. Deze selectieprocedure garandeert ons dat de projecten daadwerkelijk gedragen worden door de bevolking en bijdragen aan hun ontwikkeling. Deze vorm past ook bij onze visie dat ontwikkeling een samenspel is tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. Dit initiatief is vastgelegd in een intentieverklaring ondertekend door de vijf betrokken organisaties: de gemeentes Gennep en San Pedro de Lóvago, CDM, Quitulia en GESP.

San Bartolo TIJDHet was nog wel even zoeken naar de vorm. Tijdens het laatste werkbezoek aan Nicaragua begin augustus hebben we weer samen om de tafel gezeten. De wil om samen te werken is de grootste katalysator voor de eigen ontwikkeling van San Pedro de Lóvago. Zo willen we samenwerken aan de speerpunten drinkwatervoorziening, onderwijs en productie. Samen hebben we al veel mooie resultaten geboekt. Zoals een zwaartekrachtgedreven waterleiding, een krediet voor oormerken om de veestapel te kunnen registreren en een project om alle kinderen een kans te geven naar school te gaan. Maar er blijft genoeg te doen. Binnenkort zullen we de nieuwe beleidslijnen op deze site publiceren.

De afslag is genomen en samen gaan we verder. Wereldburgerschap voelbaar maken, hier in Gennep maar ook in San Pedro de Lóvago.

Yvonne van Driel - Stichting GESP

Opening Fototentoonstelling ‘Mijn moeder was een echte strijder’

"Al meer dan 20 jaar bestaat er een stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago. Reden genoeg om deze verbondenheid eens voor het voetlicht te plaatsen", vindt Wim le Clercq, voorzitter a.i. van Stichting GESP. Daarom staat vanaf 13 november de benedenverdieping van de openbare bibliotheek in Gennep in het teken van deze samenwerking met Nicaragua. Er is een fototentoonstelling en er worden lezingen gegeven.

"Vorig jaar maakten wij kennis met de foto's van Piet den Blanken. Deze fotograaf vertelt met foto's het verhaal van Ivania. Een vrouw die al jong zwanger werd, maar altijd bleef zoeken naar mogelijkheden om vooruit te komen. Om haar kinderen te kunnen voeden. Opgeven was geen optie. Dit verhaal trof ons zo, dat we besloten deze tentoonstelling ook naar Gennep te halen." En Wim le Clercq vervolgt: "En dat was een mooie aanleiding om ook de jarenlange samenwerking en vriendschap met San Pedro in beeld te brengen." Naast het fotoverhaal van Ivania zijn er ook foto's over waterbeheer in Nicaragua. Dat is vooral door El Niño een actueel thema. Tevens is er een overzicht van bijna 25 jaar GESP te zien.

GESP Flyer Piet den BlankenNaast de fototentoonstellingen worden er ook elke donderdag lezingen gehouden. Piet den Blanken zal op donderdag 17 november 2016 vertellen over het leven in Nicaragua, gezien vanuit de camaralens. Ellen Bollen gaat op donderdag 24 november in op waterbeheer hier en daar. Op 8 december 2016 is er een lezing over 20 jaar GESP en René Poels zal deze reeks lezingen afsluiten op 15 december als hij vertelt over het belang van het Wereldpaviljoen voor burgerschapseducatie. Lezingen beginnen allemaal om 19:30. Voor het complete programma zie Programma GESP Lezingen 2016.

Voor de kinderen zijn er interactieve voorleesmiddagen. Gerard Sonnemans gaat op interactieve wijze het verhaal vertellen over Sergio en Rosa uit het boek 'Het lot van een geluksvogel'. In het kort: Rosa woont op het platteland. Ze gaat met haar zieke moeder naar het ziekenhuis in de stad. Het huisbiggetje gaat mee om verkocht te worden, want de operatie is kostbaar. Haar moeder wordt opgenomen en Rosa moet naar een onbekende tante toe. Daar ontmoet ze haar neef Sergio, een echte straatrat. Die heeft zo zijn eigen problemen. Rosa en Sergio willen eerst niets van elkaar weten. Maar het lot dwingt hen steun van elkaar te zoeken... Scholen konden zich hiervoor opgeven. Maar bij veel animo zal er ook een extra middag georganiseerd worden. Lees ook dit verslag van het bezoek van de schrijver aan de BS Maria Goretti vorig jaar. 

Dhr. De Koning, burgemeester van Gennep, opent de tentoonstelling 'Mijn moeder was een echte strijder' op zondag 13 november vanaf 16.00 u. Tot 18 december is de tentoonstelling te zien tijdens openingstijden van Biblioplus in Gennep op woensdag, donderdag en zaterdag.

 

Groen licht voor aanleg zwaartekrachtgedreven waterleidingen

Onlangs ontvingen we het goede nieuws van de Gebroeders van den Boschstichting dat onze aanvraag positief beoordeeld is. Het betreft het project 'Aanleg van zwaartekrachtgedreven waterleidingen in vier comarca's in het buitengebied van San Pedro de Lóvago'. Tijdens haar bezoek vorig jaar aan Gennep, overhandigde de burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, deze voorstellen namens de bewoners. In februari en in augustus tijdens de werkbezoeken aan Nicarauga werden deze voorstellen verder uitgewerkt. 

Water is essentieel. Elke dag. Water komt nu uit dorpsputten en de rivier. Het hebben van een eigen waterkraan bij huis, levert dan ook al gauw zo'n 2 uur winst op. Hierdoor kan die tijd aan andere dingen besteed gaan worden, zoals voor moestuinieren. De waterleidingen komen ten goede aan bijna 800 inwoners uit de vier comarca's. Deze comarca's liggen in de zogenaamde 'zona seca', het droge gebied. Hoewel er gemiddeld meer dan 1200 mm per jaar regen in San Pedro valt, is een groot deel van het jaar water schaars in het buitengebied. Het natuurverschijnsel El Niño zorgde begin dit jaar voor nog minder neerslag.

Dit jaar zal al met de aanleg van de waterleiding in San Bartolo begonnen worden. Daarna volgen La Pintada, La Vainilla en Los Borges. De bewoners van de comarca's (dat zijn leefkernen in het buitengebied) zijn al drukdoende met de voorbereidingen. Hiervoor hanteren we een aantal criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Zo moet de bron gemeenschappelijk eigendom zijn, moet een plaatselijk watercomité beheer en onderhoud van de waterleiding organiseren, moet regelmatig het debiet en waterkwaliteit gemeten worden, moet er aandacht zijn voor natuureducatie waarbij efficiënt watergebruik centraal staat en moeten er plannen zijn voor behoud van het waterwingebied, bijvoorbeeld herbebossing. De participatie van alle betrokkenen is in elke fase van planning en uitvoer essentieel. Uiteindelijk gaat de gemeente samen met de bewoners aan de slag. 

Het gehele project wordt begroot op US$207.557 (bijna €185.000). Ongeveer de helft wordt door de gemeente San Pedro en de betrokken bewoners zelf gefinancierd. Veel handwerk doen de bewoners zelf, zoals het graven van kilometerslange geulen om de leidingen vanaf de bron tot hun huizen te leggen. De Gebroeders van den Boschstichting financiert 30% van de totale projectkosten; de overige middelen zijn bijeengebracht door GESP. Het bestuur van GESP is dan ook tevreden met deze waardevolle bijdrage. En GESP dankt ook alle andere donateurs. 

Waterput San Bartolo

In februari zagen Jo Opsteegh en Yvonne van Driel de gevolgen van de droogte met eigen ogen. De waterput in San Bartolo stond al langere tijd droog en de droge tijd had nog enkele maanden te gaan. Vooral vrouwen worden hierdoor getroffen. Ook zij zullen meewerken en hun handen uit de mouwen steken. Het is een heel karwei om een geul van meer dan 5 km te graven. 

Vorig jaar werd in Los Meleros al met succes een waterleiding via zwaartekracht geïnstalleerd. Hierover verscheen eerder een artikel.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.