Feestelijke afsluiting veeteeltopleiding San Pedro

Op 10 augustus jl. ontvingen in San Pedro de Lóvago, Nicaragua 21 studenten een officieel certificaat. Zij hadden met succes de cursus veehouderij doorlopen. Een opleiding met 1.100 lesuren verspreid over 2 jaar in hun vrije tijd. Bijna allemaal praktijklessen. Over dieren-gezondheid, -voeding en verbeterde landbouw- en veeteeltmethodes. "Heel knap van deze jonge mensen," meent Jo Opsteegh van GESP die samen met Yvonne van Driel bij de feestelijke uitreiking aanwezig was. "Sommige studenten moesten er al om 3 uur 's nachts voor uit hun bed om de lessen bij te kunnen wonen. Heel gemotiveerd. Petje af."

Deze opleiding ontstond nadat bleek dat er weinig kennis van verbeterde veeteeltmethodes onder de veehouders aanwezig was. In Chontales is het houden van runderen veruit de belangrijkste economische activiteit. Binnen het programma 'Caminando Juntos' pleitte GESP – samen met de gemeente San Pedro de Lóvago - voor de start van deze opleiding. Omdat onderwijs belangrijk is voor de economische ontwikkeling. "En de opgedane kennis zal verder gedeeld worden," vervolgt Jo Opsteegh. "Er zijn plannen van een aantal afgestudeerde studenten om samen een collectief te vormen om zo landbouwvoorlichting te geven. Deze diensten komen aan alle veehouders in de omgeving ten goede. We zijn hier erg blij mee en zullen dit voorstel zeker ondersteunen."

Wat een eenvoudige diploma-uitreiking zou worden, bleek grootser van opzet dan gedacht. De woordvoerder van de studenten Juan Douglas Gonzalez sprak in korte bewoordingen over het nut van de opleiding en waarom het delen van kennis iedereen vooruit helpt. José Tomás Suarez, de cursusleider, roemde de inzet van de studenten, maar ook van de organisaties die dat mogelijk gemaakt hadden. Ook Jo Opsteegh sprak de studenten toe. De burgemeester van San Pedro de Lóvago, Elian Gonzalez, bedankte met name GESP en de gemeente Gennep voor de jarenlange samenwerking, die tot zulke mooie initiatieven had geleid. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. "Al met al zeker de moeite waard om dit te hebben mogen meemaken," zei Jo Opsteegh na thuiskomst.

Groepsfoto Certificaten Veeteeltopleiding klein

Op de foto de gelukkige studenten. Links staat de cursusleider José Tomas Suarez, die de opleiding organiseerde en les gaf. Derde van links staat Jo Opsteegh; daarnaast staan Marco Aurelio Castellon, coach van LBSNN en Lester Miranda, loco-burgemeester van San Pedro de Lóvago. In het midden de burgemeester Elian Gonzalez. Rechts op de foto de leerlinge met de hoogste cijfers. Daarnaast haar vader Juan Douglas Gonzalez die gekozen was als woordvoerder van de studenten. Gezamenlijk volgden zij deze opleiding. Lees ook dit artikel waarin hij uitlegt waarom landbouwonderwijs belangrijk is. 

In verkorte versie is dit bericht ook te lezen in 1Gennep

Praktijklessen die werken!

Drie jaar geleden startte de technische veeteeltopleiding in San Pedro de Lovágo. Veel jongeren én ook enkele ouderen volgden de opleiding. Op 10 augustus 2016 ontvingen 21 studenten hun cerificaat. In 2014 spraken we enkele leerlingen.VeeteeltopleidingDe ouders van de (destijds) 19-jarige Kasandra Yubelka Lazo hebben een veeteeltbedrijf en zelf wilde ze meer over de gezondheid van de dieren weten. Hoewel ze voor de eerste aanmelding te laat was, lukte het de tweede ronde wel. "En daar heb ik geen spijt van!" Ze vervolgt: "Al als klein meisje vond ik dieren leuk en ik heb altijd mijn ouders op de finca (boerderij) geholpen. Ik was de enige; mijn drie broers hielden zich daar liever niet mee bezig. Ik stelde me ten doel om meer van dierverzorging te leren om zo mijn vader te kunnen assisteren." Over de cursus is ze heel enthousiast. "Samen met andere cursisten onderzoeken en ontdekken we bijvoorbeeld hoe een pelibeuy (een wolloos schapenras) anatomisch gebouwd is. Dat is heel leerzaam."

Ook Juan Douglas Gonzaléz (toen 45 jaar) is enthousiast. Hij werkt al vele jaren op de twee finca's van zijn vader, die te oud is om zelf nog te werken. "Ik nam het besluit om deel te nemen aan de opleiding samen met mijn dochter Smyrna. Ik leer veel. De leraren weten goed hoe ze de kennis moeten overdragen en door de brede aanpak voel ik me erg gemotiveerd. Ik ga de opleiding zeker afmaken. Veel veehouders missen de kennis om optimaal hun dieren te verzorgen. Daarom moeten we altijd een deskundige inschakelen als we moeilijkheden hebben. Nu kan ik veel zelf."

Volgens Juan is deze beroepsopleiding een goede zet van de gemeente. Naast de gemeente zijn ook 2 landbouwcoöperaties verantwoordelijk. De uitvoering stond onder leiding van INRUT, het instituut voor rurale ontwikkeling in Nicaragua. Stichting GESP samen met het LBSNN nam de financiering op zich. 

Zowel Kasandra als Juan willen de gemeente en GESP bedanken. "Nu hebben we een mogelijkheid om ons (bij) te scholen. De universiteit is te duur voor ons. Deze opleiding is heel praktisch zodat we alles meteen in onze finca's kunnen toepassen". "En ik," zegt Juan, "voel me tussen de jongeren helemaal niet te oud. Ik werd zelfs gekozen als studentenraadslid. Ik word steeds slimmer..."

Dit verhaal verscheen eerder op kleinegoededoelen.nl en is nu aangepast. Op de foto een aantal studenten op de praktijkboerderij. Deze foto is gemaakt tijdens het werkbezoek aan Nicaragua in februari 2016.

Vastendoosjes uit Ven-Zelderheide voor San Pedro de Lóvago

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat geldt ook met de besteding van de opbrengst van de vastendoosjes die kinderen van BS De Vonder in Ven-Zelderheide in 2015 bij elkaar haalde. Via ons kwam dit geld terecht bij een school in San Pedro de Lóvago, Nicaragua. Voor de aanschaf van boeken en leermiddelen.

Jo Opsteegh vertelt: "Tijdens ons werkbezoek eind februari hebben we deze besteding afgesproken met Yaris Vivas. Zij is de onderwijzeres van de plattelandsschool in comarca El Empalme. Deze comarca (kleine buurtschap) ligt in het buitengebied van San Pedro de Lóvago. Deze school was onderdeel van het project 'alle kinderen naar school' en de gift kwam overeen met de gevraagde schoolspullen. En leuk detail. Deze school heet nu Los Hermanos de Gennep. Vertaald is dat Broeders en Zusters van Gennep. Deze naam toont onze verbondenheid aan."

Vorig jaar tijdens de vastenactie haalden de kinderen van de BS De Vonder gezamenlijk € 359,36 bij elkaar. Jo Opsteegh: "We proberen voor dergelijke giften altijd een passend project te vinden. En dat moet een vraag vanuit San Pedro de Lóvago zijn. We beoordelen die uiteraard en we zien toe op een goed verloop. Samenwerken is ons devies. En dat werkt."

GESP El Empalme persbericht klein

Dit bericht stond ook in 1Gennep en MaasDriehoek.

Bijzondere ontmoeting in Nicaragua

Tijdens het werkbezoek eind februari aan San Pedro de Lóvago vond een heel bijzondere ontmoeting plaats. In het kader van meer dan 20 jaar stedenband tussen beide gemeentes waren op uitnodiging van Stichting GESP alle zes burgemeesters uit onze Nicaraguaanse zusterstad, waaronder de huidige burgemeester, op een diner aanwezig. Sinds de oprichting van GESP werkte Gennep/GESP samen met deze burgemeesters. Om de vier jaar vinden in Nicaragua burgemeestersverkiezingen plaats. Naast twee bestuursleden van GESP was ook de gemeente Gennep hierbij vertegenwoordigd. De vele verhalen en anecdotes gaven een mooi beeld van deze jarenlange samenwerking.

Elke burgemeesterstermijn werd gekenmerkt door specifieke onderwerpen die de samenwerking met Gennep en GESP vorm gaf. In 1993 zette Christiam Matus de eerste stappen. Zij zat als burgemeester in het landelijke overleg stedenbanden en droeg San Pedro de Lóvago ook voor als stedenbandpartner. Toen kwam Gennep in beeld. Het eerste bezoek over nog vaak onverharde wegen maakte veel los bij de Gennepenaren. De stedenband was geboren.

Thema's als onderwijs, gezondheid, infrastructuur en water liepen als een rode draad door al deze jaren van samenwerking. Zo werd een bibliotheek opgezet en was er een alfabetiseringsprogramma. Maar ook programma's voor landbouwinnovatie en rurale ontwikkeling verbeterden de levensomstandigheden in San Pedro waar veeteelt de belangrijkste inkomstenbron is. De gemeentelijke en territoriale ontwikkelingsplannen en het opzetten van het kadaster droegen daar zeker aan bij. Elian Gonzalez, de zittende burgemeester, rondde af met een kort overzicht van de plannen, waarbij duurzame watervoorziening en agrarisch ondernemerschap een belangrijke plaats innemen.

 

Burgemeesters San Pedro 1

Iedereen was het er over eens dat de stedenband met Gennep/GESP veel gebracht had en zeker voortgezet moest worden. Met nadruk op het delen van kennis, kunde en vaardigheden. Het (door)vragen en meedenken door 'los holandeses' werd als zeer waardevol gezien. Deze betrokkenheid en de ontstane vriendschap maakten en maken het verschil, aldus de burgemeesters. "En dat koesteren we. We hopen op nog vele jaren samen, want we leren van elkaar, nog steeds", zei Jo Opsteegh van GESP bij terugkomst in Nederland.

Burgemeester San Pedro enthousiast over Wereldpaviljoen

Burgemeester Elian Mariel González van San Pedro de Lóvago (Nicaragua) is zeer enthousiast over het wereldpaviljoen in Steyl. "Ik ben verrast over datgene wat vrijwilligers hier hebben neergezet om jullie kinderen kennis te laten maken met onze cultuur", aldus de burgemeester van dit Nicarugaans stadje. Ze was zondag 29 november te gast in het nagebouwde stadje San Pedro in het Wereldpaviljoen. Elian González is op werkbezoek bij de gemeente Gennep en de organisatie GESP Gennep. Een van de onderdelen van het werkbezoek was een bezoek en kennismaking met het Wereldpaviljoen in Steyl. Ze was onder de indruk van de hartelijke en warme ontvangst in het Wereldpaviljoen en keek haar ogen uit. Ze vond de vlucht via de Fokker 50 een waarlijke sensatie evenals de controle bij de douane. "Ik ben onder de indruk van dit culturele en educatieve centrum. Het ziet er allemaal heel echt uit. Complimenten aan het corps vrijwilligers", aldus Elian.

Ze vertelde dat ze twee jaar geleden op 32-jarige leeftijd gekozen is tot burgemeester van het 9000 inwoners tellende stadje San Pedro de Lóvago. Ze heeft rechten gestudeerd aan de universiteit en heeft geen politieke ambities. Ze is niet lid van een partij. Ze wil als burgemeester er zijn voor haar volk. In het Wereldpaviljoen werd ze in haar taal Spaans toegesproken door vrijwilligster Ellie van der Looij. Die vertelde haar dat in Steyl gekozen is voor de naam San Pedro vanwege de stedenband die de gemeente Gennep en GESP hebben met haar stadje San Pedro de Lóvago. Na het twee uur durende bezoek nam ze afscheid en nodigde de vrijwilligers van het Wereldpaviljoen uit om een keer op bezoek te komen in haar stadje.

Wereldpaviljoen Elian

De foto is gemaakt in de burgemeesters-kamer van het Wereldpaviljoen. In het midden de burge-meester van San Pedro Elian Mariel González en rechts René Poels, voorzitter Wereld-paviljoen, Julio Almanza, coördinator van Fundación Quitulia in San Pedro en Jo Opsteegh van GESP Gennep. Links van de burgemeester vrijwilligers van het Wereldpaviljoen Margriet Stroucken, Jacqueline Benders, Elly van der Looij en Lei Beurskens.

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.