Lange bon verraadt prachtige opbrengst statiegeldactie

Statiegeldactie AH opbrengst 2In de laatste maanden van vorig jaar stond bij de emballage-automaat van de AH Van der Laan in Gennep de GESP-bonnenton. Hierin konden emballagebonnen gedoneerd worden. Op donderdag 25 januari jl. maakte Ruud van der Laan het uiteindelijke bedrag bekend. De lange afrekenbon liet zien dat het opgehaalde bedrag groot was. Het winkelende publiek doneerde zo'n €531,65 en Van der Laan zegde toe dit bedrag tot €750,00 aan te vullen. Een geweldige opbrengst die naar het project 'Alle kinderen naar school' in San Pedro de Lóvago gaat.

Al vier jaar ondersteunt Stichting GESP lokale initiatieven die schooluitval tegengaan en kinderarbeid bespreekbaar maken. Vorig jaar kregen 71 kinderen uit drie comarca's (woonkernen in het buitengebied van San Pedro de Lóvago) zo de kans om naar school te kunnen en dat te blijven doen. Partnerorganisatie Quitulia verzorgde op 4 scholen in Zanzíbar, La Sardina en Bulun bijscholing en huiswerkbegeleiding en organiseerde recreatieve, culturele en sportieve buitenschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er workshops voor ouderen en leerkrachten en krijgen de kinderen extra schoolspullen en worden waar nodig scholen opgeknapt. Deze beproefde aanpak maakt bovendien de gemeenschap sterker.

Voor 2018 liggen de ambities nog hoger: in Zapotal, Cangrejal, Banadi, Potrero Cerrado, La Pintada en Muluco wil Quitulia 76 kinderen bereiken en motiveren naar school te gaan. Door de grotere afstand en de ligging van de verschillende comarca's zullen de kosten iets hoger zijn dan voorgaande jaren. In 2017 bedroeg het totale project US$10.500,00. Daarom is het bestuur van GESP ook erg blij en dankbaar met de opbrengst van deze statiegeldactie. 


Foto: Voorzitter van Stichting GESP Ernst de Vries (rechts) samen met Ruud van der Laan (AH van der Laan - Gennep)

Meer informatie over onze projecten, vindt u op onze projectenpagina. Lees ook dit verhaal Heldin op het schoolplein en dit artikel Ook dit jaar weer veel 'uitvallers' terug in de schoolbanken! over het programma 'Alle kinderen naar school". 

In Memoriam Jo Opsteegh (1944 - 2018)

Jo, muchas gracias por todo!

Jo videoJo, enorm bedankt voor alles!

Door elke dag online Nicaraguaanse kranten te ontcijferen, leerde hij Spaans. Dat vond hij belangrijk omdat hij met de mensen wilde communiceren in hun eigen taal. Tijdens zijn een na laatste bezoek aan San Pedro werd Jo Opsteegh tijdens de ochtenddienst op de kansel uitgenodigd om de gemeenschap toe te spreken. En dat lukte in vloeiend Spaans en zoals hij zelf zei: met de hulp van boven. Hieruit bleek zijn bevlogenheid en inzet voor de stedenband tussen Gennep en San Pedro de Lóvago.

Sinds de oprichting van GESP in 1994 was Jo Opsteegh vicevoorzitter. Tot het laatst heeft hij zich ingezet voor de mensen in San Pedro de Lóvago. Zijn geest wilde nog, maar zijn lichaam gaf aan dat het echt niet meer ging. Op 4 januari jl. overleed hij.

In San Pedro was Jo geliefd. Don Jo kende iedereen en iedereen kende don Jo. Hij deelde graag zijn ervaringen en verhalen. Al snel ontdekte hij dat samenwerking meer is dan alleen financiële ondersteuning. Ook de uitwisseling van kennis, kunde en vaardigheden stonden bij hem hoog in het vaandel. Zijn belangeloze inzet en betrokkenheid maakten vele projecten mogelijk. Projecten die de levenstandaard in San Pedro de Lóvago verbeterde. Jo geloofde daarbij in de kracht van samen, samen sta je sterk en samen bereik je je doelen. En veel doelen zijn bereikt, zoals de onlangs aangelegde drinkwatervoorzieningen in het buitengebied van San Pedro, de succesvolle veterinaire cursussen, het project 'alle kinderen naar school' en de uitbreiding van het dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking. Ook deelde hij zijn kennis en ervaring als boerenzoon en bankdirecteur bij het opzetten van een zuivelcoöperatie, bij kredietfondsen en bij startende ondernemers.

GESP verliest een gedreven en betrokken bestuurslid.

Wij, en de mensen in San Pedro, zijn Jo grote dank verschuldigd voor zijn inzet.

Jo, rust in vrede maar weet dat jouw levenswerk zal worden voortgezet.

Bestuur Stichting GESP Gennep


De uitvaart vond plaats op 10 januari 2018. Ernst de Vries sprak tijdens de heilige mis een uitgebreidere versie van deze I.M. Ook werden de woorden geschreven door de huidige burgemeester van San Pedro de Lóvago Elian Gonzalez voorgelezen. Deze woorden werden ontvangen met een ontroerend applaus.

Aan Jo's wens om in plaats van bloemen liever een gift voor GESP werd massaal gehoor gegeven. Dank aan allen die Jo dierbaar waren. 

Op deze bijzondere video zien en horen jullie Jo zelf vertellen over GESP en San Pedro. 

Groen licht voor aanleg druppelirrigatiesysteem El Juste

Sinds 2013 kent San Pedro de Lóvago een tweewekelijkse boerenmarkt. Deze markt waar producent en consument elkaar direct ontmoeten, wordt beheert en bemenst door een coöperatie uit El Juste. Om het hele jaar rond verse groentes aan te kunnen bieden, vroeg deze groep producenten voor ondersteuning voor de bouw van een druppelirrigatiesysteem. We zijn dan ook erg blij dat we nu groen licht kunnen geven. Door gezamelijke inspanning van de regionale Rotary Club en GESP, hebben we Gebr. van den Boschstichting bereid gevonden dit project te financieren.

Boerenmarkt El Juste

De omstandigheden in El Juste lenen zich goed voor verbouw van groenten en de aanleg van fruitbomen. In El Juste groeien o.a. mais, bonen, komkommers, sla, uien, knoflook, wortels, tomaten, paprika's, pompoenen, calebassen, casave, meloenen, papaya, mango, mandarijnen, sinaasappelen, citroenen en guayaba. Behalve in het droge seizoen, dan is water schaars. Putten geven onvoldoende water en rivieren en drinkwaterbassins voor het vee vallen droog. Alleen natuurlijke bronnen in vaak hogergelegen gebieden blijven ook in het droge seizoen water geven. Via zwaartekracht kan het opgevangen water in tanks worden opgeslagen en voor druppelirrigatie vrijgemaakt worden.

Druppelirrigatie

Door de aanleg van het druppelirrigatiesysteem – of beter gezegd: twee systemen – kunnen de leden van de coöperatie die levert aan de boerenmarkt het gehele jaar door producten van hoge kwaliteit aanbieden. Extra bewatering of irrigatie helpen planten sneller en beter te groeien. Planten zijn daardoor gezonder. Vergeleken met sprinkler- en oppervlakte-irrigatiesystemen is druppelirrigatie het meest efficiënt. Druppelirrigatie levert water druppelsgewijs direct aan de basis en de wortel van de plant. Ook kunnen meststoffen toegevoegd worden, die via het water de plant bereiken. Het systeem is wel duurder in aanleg, maar vooral in heel droge gebieden het meest voor de handliggend omdat er vrijwel geen water verspild wordt.

Win - win

Voor El Juste betekend een permanente aanbouw van groentes, peulvruchten en fruit - en de verkoop daarvan - meer inkomen voor de betrokken gezinnen. En de bewoners van San Pedro de Lóvago hebben zo toegang tot meer en vaker verse groentes en andere producten. Voorlichting over gezonde voeding krijgt daarnaast ook alle aandacht. Dat is een van de speerpunten van het gemeentebeleid.

El Juste uitleg aan ErnstDe bijdrage aan het project vanuit Nederland aan dit project is €6000. Hiermee worden in 2018 twee druppelirrigatiesytemen aangelegd voor meer dan 2 hectares landbouwgrond. Uitbreiding is daarna zeer wel mogelijk. Voorlichting en cursussen over aanbouw en onderhoud van de systemen, teeltmethodes en –plannen en specifieke onderwerpen zoals compostering en gewasbescherming zijn onderdeel van dit project. Ook de organisatie zelf wordt telkens gemonitord.

GESP is erg blij met deze en eerdere gestes van Gebr. van den Boschstichting. Ook voor de 4 zwaartekrachtgedreven drinkwaterprojecten die dit jaar aangelegd worden, ontvingen we een bijdrage.

Op de foto hierboven krijgt Ernst de Vries (met rood shirt) uitleg over het bassin dat dienst zal doen als opvangtank voor het irrigatiewater. Naast leden van de coöperatie uit El Juste is ook Saul Hurtado (rechts op de foto) aanwezig; hij is de projectleider vanuit de gemeente San Pedro de Lóvago voor landbouwprojecten. De andere foto is genomen op de boerenmarkt.

Meer informatie over onze inzet, zie projecten 2017

Ernst de Vries over de onthulling van het kunstwerk in ’t Diekske: uno, dos, tres!

Gisteren publiceerden we al commentaren en reacties van bezoekers die bij de onthulling van de wandschildering in 't Diekske in Afferden op vrijdag 17 november 2017 waren. Ook de voorzitter van GESP was daarbij uiteraard aanwezig. Ernst de Vries schreef over het mooie slot van twee bijzondere weken.

Afgelopen vrijdag werd het kunstwerk onthuld dat o.l.v. Tania Gutierrez, de kunstenares uit Nicaragua, met de kinderen van groep 5 t/m 8 was gemaakt. Een week eerder was onder grote belangstelling een ander kunstwerk onthuld op VSO Mikado. Dit keer dus op bs 't Diekske.

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 waren aanwezig. Daarnaast nog vele ouders en andere belangstellenden. Jammer genoeg waren de peuters niet aanwezig, want ook zij hebben meegedaan aan dit project door het bakken van heerlijke tortilla's. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben tekeningen gemaakt rondom de thema's: leren, naar school gaan en vrije tijd. Ook die waren allemaal opgehangen in de centrale hal.

De hal van de school waar het kunstwerk zou worden onthuld was afgeladen vol. De spanning was bij de kinderen duidelijk voelbaar, maar ook bij onze kunstenares en haar gastvrouwe, Laura de Moreno, waar Tania 2 weken te gast was.

Vanuit de gemeente Gennep was Ingrid Veldscholte aanwezig en voor de gemeente Bergen was wethouder, mevrouw Lia Roefs , gevraagd om samen met de kinderen de onthulling te verrichten.
Vanuit Amsterdam was de directeur van het LBSNN aanwezig en ook de pers ontbrak niet.

De directeur, Rob van Ham, nam de honneurs waar en bedankte Tania en Laura voor hun geweldige inzet bij het tot stand komen van dit kunstwerk. Een oorverdovend applaus van de kinderen was het gevolg. Ook het GESP werd bedankt voor de geweldige samenwerking met de school.

Vervolgens sprak Tania de kinderen toe en bedankte hen voor hun enthousiasme en inzet.

Eindelijk werd dan overgegaan tot de onthulling, nadat eerst het tellen geoefend was door Laura: "Uno, dos, tres". Daarna klonk luidkeels opnieuw het "Uno, dos, tres". En onder luid gejuich, oorverdovend applaus en voetengestamp onthulde Lia Roefs samen met 3 kleuters het prachtige kunstwerk. Het werd een waar feest. De school is met recht trots op het kunstwerk, waaraan alle kinderen hebben meegewerkt.Diekske vlnrFoto gemaakt door Frans Thonen. V.l.n.r. Rob den Ham, Lia Roefs, Tania Gutierrez Cerrato, Laura de Romero en Ernst de Vries. Voor het kunstwerk in de hal van BS 't Diekske. 

Eyecatcher voor ‘t Diekske in Afferden

Samen met wethouder Lia Roefs van de gemeente Bergen werd op vrijdag 17 november 2017 de muurschildering in de hal van 't Diekske onthuld. Drie kleuters mochten na het aftellen van 'uno, dos, tres' het doek naar beneden halen. Zichtbaar werd een mooie kleurrijke wand. De aanwezigen spraken hun bewondering uit: een schitterend kunstwerk. Ook Rob van Ham, directeur van de basisschool in Afferden, vond het een prachtige eyecatcher en een echte aanwinst voor de pas gerenoveerde hal.
Frans Thonen 1Naast Lia Roefs, waren ook de directeur van LBSNN, Ronald van der Hijden en Ernst de Vries, (voorzitter GESP) aanwezig. Maar de aandacht ging natuurlijk uit naar de leerlingen, de kunstenares Tania Gutierrez Cerrato, de leerkrachten en de vrijwilligers van GESP. Samen maakten zij dit kunstwerk tot een succes.

Ingrid Veldscholte, als ambtenaar van de gemeente Gennep betrokken bij de stedenband met San Pedro de Lógavo, vertelde na afloop: "De onthulling was super geslaagd. Allemaal hele blije en voldane kinderen en volwassenen. Prachtig kleurrijk resultaat. Tania ontving een cadeau en uiteraard een hartelijk applaus."

Journalist Frans Thonen was er ook bij en schreef op facebook: 'De muurschildering is door de Nicaraguaanse muurschilderes Tania Gutierrez Cerrato in samenspraak met de leerlingen gemaakt. Door mee te doen aan dit schilderproject van Stichting GESP en de gemeente Gennep ervaren kinderen hoe het leven en naar school gaan in Nicaragua is. Tania bezocht een week eerder de VSO Mikadoschool in Gennep waar zij samen met leerlingen een vergelijkbare muurschildering heeft gemaakt. In de gemeente Gennep hebben de meeste scholen de afgelopen jaren al kennisgemaakt met dit project van Stichting GESP. In de gemeente Bergen is 't Diekske de eerste basisschool die dit project heeft omarmd.'

 


De foto is gemaakt door Frans Thonen. Op onze facebookpagina is ook een filmpje te zien van het moment van onthulling. 

Deze muurschildering is onderdeel van het drieluik Mondiaal Burgerschap, dat de gemeente Gennep en Stichting GESP in het kader van de lokale campagne 'Stedenband en Global Goals 2030' uitvoeren. Al eerder was ook Gerard Sonnemans op de basisscchool 't Diekske in Afferden. De schrijver vertelde op een interactieve manier het verhaal van Rosa en Sergio. Rosa en Sergio zijn de twee hoofdpersonen uit het boek Het Lot van een geluksvogel. Gerard Sonnemans geeft met dit kinderboek een inkijk in het dagelijkse leven in Nicaragua. Later dit schooljaar komt ook het inleefatelier naar Gennep en Afferden.

Dit progamma wordt mede gefinancierd door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua (LBSNN), Platforma-CEMR en Europese Unie onder auspiciën van de gemeentelijke VNGi campagne "Gemeente4GlobalGoals".

Steun GESP!

De Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Bekijk de projecten die dit jaar gestart zijn. Wilt u bijdragen? Overweeg dan om medewerker of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Meer informatie op GESP!

GESPVogel

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons. GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Meer informatie ook in onze folder.

Er zijn ook ander manieren om GESP te steunen.

Door boeken te kopen bij Youbedo.com!

En door alle andere aankopen online te bestellen via Goede Doel Shop!

Logo DoelShop logo

En uw lege catridges kunt u inleveren bij 123inkt.nl!

123logo 72a

Ontwikkeling door uw verbondenheid.

GESP Tweets

Beleef Nicaragua!

Het Wereldpaviljoen in Steyl is een attractie voor jong en oud. Stap in een echt vliegtuig, vlieg naar Nicaragua. Je waant je in het Latijns-Amerikaans stadje San Pedro en beleeft het leven van de bewoners daar. Nicaragua beleven in Nederland. 

Het Wereldpaviljoen is open voor het publiek op zon- en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl
077 3745973
reservering.wp@gmail.com 

Werelddoelen

In 2015 zijn 17 duurzame werelddoelen door 193 VN-landen aangenomen. Deze Sustainable Global Goals (SDG) zijn een vervolg op de zogenaamde millenniumdoelen.

Het doel is een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering maken. Wereldwijd. Deze afspraken lopen tot 2030.

Werelddoelen

Voor GESP zijn deze werelddoelen leidraad in haar beleid. Zie ook beleidsplan.