Gelnica - Slowakije een verre buur in de Europeese gemeenschap

De Stichting GESP onderhield, mede namens de gemeente Gennep, de stedenband met de stad Gelnica in Oost-Slowakije

Gelnica gegevens:
Gelegen in het oosten van Slowakije als district in de Regio Kosice:
Belangrijkste bron van inkomsten: (verdwijnende metaal)-industrie en vooral bosbouw
Populatie zigeuners (naar schatting) : 10%
Werkloosheid (2012) : ca. 25 à 30%. In de gehele Kosice regio 19,9 %
Infrastructuur: matig
Aantal inwoners - stad Gelnica - (2012) : ca. 7.000
Oppervlak stadsgebied: 57,65 km2

Stedenband: In het verleden onderhield GESP de stedenband met Gelnica. Ook in Gelnica zijn er een aantal projecten uitgevoerd. Zowel op bestuurlijk niveau als sociaal. Veel aandacht is er uitgegaan naar de kinderafdeling van het plaatselijke ziekenhuis, dat inmiddels is opgeheven. Tijdens de laatste watersnoodramp (2010) die de regio rond Gelnica trof hebben de gemeente Gennep en GESP zich ingezet om de eerste nood te lenigen. De samenwerking met onze Slowaakse partner kenmerkte zich de laatste jaren vooral door uitwisseling van kennis en cultuur. Dansgroep Iduna uit Heijen en de Harmonie St Caecilia (Ven-Zelderheide & Ottersum) hebben er - met groot succes - een bezoek gebracht. Slowakije is geen ontwikkelingsland meer, maar als nieuw lid van de Europese Gemeenschap heeft het nog wel een grote achterstand op ons. Gelnica ligt in het minst welvarende oostelijke deel van het land, en heeft in die regio een hoog percentage werkloosheid.  Onze vriendschapsband is ook daar meer dan welkom, ook als blijkt het voor de Slowaken moeilijk om een cultureel tegenbezoek te brengen.