GESP in Gennep

De Brink is twee beeldende wandpanelen rijker

“Samenwerken is het antwoord.” Zowel de Burgemeester van de gemeente Gennep, Hans Teunissen, als kunstenaar Manuel de Jesus Alaniz Gamez benadrukten deze stelling. “Met samenwerking kom je verder.” En samengewerkt werd er op De Brink. De burgemeester en Marjan van Eijk, directeur van de basisschool, onthulden de twee panelen die Manuel samen met de kinderen geschilderd had. Natuurlijk waren ook alle kinderen daarbij aanwezig.

Op 25 maart, na een week hard werken, werden de 2 panelen onthuld. De muurschilderingen zijn gebaseerd op tekenen die de kinderen maakten. Dat nadat zij kennis maakten met een inleefatelier over Nicaragua, gesprekken hadden met een waterbedrijf en Gerard Sonnemans vertelde over Sergio en Rosa. Daardoor geïnspireerd verbeeldt een schildering een schoenpoetser en de andere paneel gaat in op schoon drinkwater. Kinderarbeid in Nicaragua komt nog veel voor. En toegang tot drinkwater is niet overal vanzelfsprekend.

Het muurschilderen is onderdeel van het lespakket dat GESP en Gennep doet mee ontwikkelde. Op 5 basisscholen uit de gemeente Gennep, S.O. en V.S.O. Mikado en SBO De Piramide zijn er verschillende activiteiten voor en door de kinderen. Op 14 april is het slotevent in Picamare.

Het project wordt meegefinancierd door LBSNN en het programma DEAR van de Europese Unie. Volgens de Europese Unie zijn de lokale en regionale overheden onontbeerlijk om de 17 werelddoelen voor een eerlijke en duurzame wereld alsook het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Gemeente Gennep neemt deel aan de campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Global Goals gemeente. Samen met burgers, sociaal-maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven werkt Gennep aan de Global Goals 2030.