GESP in Gennep

Lespakket Global Goals wordt afgesloten met FIESTA

Het is vastentijd. Op acht scholen in Gennep maakten de leerlingen op allerlei ludieke wijzen kennis met Nicaragua en de Global Goals. En dat wordt feestelijk afgesloten. Op 14 april in Zaal 4Events aan de Picardië vindt namelijk een heuse FIESTA plaats. Het is een festijn boordevol leuke workshops en activiteiten. Dans de merengue, maak samen muziek of leer Spaans. Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en er is een echte modeshow. Het feest is van 17.00 tot 19.30 en is voor alle kinderen, hun ouders en iedereen met grenzeloze interesses. Entree is maar € 1.

Met professionele leerkrachten beeldende vorming is er op school gewerkt met kosteloos materiaal. Ouders kunnen dit werk op 14 april kopen. Met de opbrengst ondersteunt GESP een aantal drinkwaterprojecten in Nicaragua. En er is een modeshow van zelfontworpen kleding door kinderen van groep 7 en 8 en VSO Mikado. Ook deze kleren van kosteloos materiaal. Kinderen oriënteerden zich zo op zichzelf en de wereld om hen heen. Met nieuwsgierig, respect en tolerantie zagen zij dat niet alles even vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan drinkwater. Komt het in Gennep schoon uit de kraan, in Nicaragua is dat vaak anders.

In het kader van Gennep4globalgoals van de gemeente Gennep verdiepten honderden jongeren zich in de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Zes weken lang. Weken waar leerlingen van 5 basisscholen uit de gemeente Gennep, S.O. en V.S.O. Mikado en SBO De Piramide kennis maakten met Storyteller Gerard Sonnemans, uitleg kregen over het belang van schoon drinkwater, en zich konden inleven in de wereld van een Nicaraguaans dorp. Ook bezochten verschillende scholen het Wereldpaviljoen in Steyl en werden op 3 scholen murales geschilderd. Dit programma werd opgezet door Stichting GESP en Gennep doet mee.

Het project wordt meegefinancierd door LBSNN en het programma DEAR van de Europese Unie. Volgens de Europese Unie zijn de lokale en regionale overheden onontbeerlijk om de 17 werelddoelen voor een eerlijke en duurzame wereld alsook het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Gemeente Gennep neemt deel aan de campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Global Goals gemeente. Samen met burgers, sociaal-maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven werkt Gennep aan de Global Goals 2030.