GESP in Gennep

Muurschildering Basisschool De Brink: The making of

Samen met Manuel de Jesus Alaniz Gamez schilderden leerlingen van Basisschool De Brink 2 taferelen. Een met kinderarbeid als thema, de ander over water. Het werkstuk is gebaseerd op tekenen die de kinderen maakten. De Nicaraguaanse kunstenaar was tussen 21 en 21 maart 2022 op deze school in Ottersum. The making of… een meesterwerk!

Het muurschilderen is onderdeel van het lespakket dat GESP en Gennep doet mee ontwikkelde. Op 5 basisscholen uit de gemeente Gennep, S.O. en V.S.O. Mikado en SBO De Piramide zijn er verschillende activiteiten voor en door de kinderen. Op 14 april is het slotevent in Picamare.

Het project wordt meegefinancierd door LBSNN en het programma DEAR van de Europese Unie. Volgens de Europese Unie zijn de lokale en regionale overheden onontbeerlijk om de 17 werelddoelen voor een eerlijke en duurzame wereld alsook het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Gemeente Gennep neemt deel aan de campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als Global Goals gemeente. Samen met burgers, sociaal-maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven werkt Gennep aan de Global Goals 2030.