Doneren

Stichting GESP werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven uit Gennep en verbindt deze met organisaties en projecten in San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Wilt u bijdragen? Overweeg dan om vrijwilliger of vriend van GESP te worden. Ook kunt u rechtstreeks doneren. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL87 RABO 0140 6352 97 t.n.v. Stichting GESP of mail ons.

Belastingvoordeel
GESP is een ANBI geregistreerde organisatie. Daarom is uw gift aan ons, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar bij inkomstenbelasting.

Nalaten
U kunt ook nalaten via een legaat of via een erfstelling. Een legaat is een vast omschreven bedrag (of specifieke bezittingen). Een erfstelling betekent dat u al uw bezittingen (of een percentage daarvan) nalaat aan GESP. Voor beide geldt dat u een testament moet laten opstellen bij de notaris. En omdat we erkend zijn als ANBI is Stichting GESP vrijgesteld van het betalen van erf- of schenkbelasting. Uw hele erfenis of legaat aan GESP komt dus ten goede aan de projecten in San Pedro de Lóvago.

Overweegt u om GESP op te nemen in uw testament en heeft u nog vragen, mail ons. In elk geval heeft uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting GESP in uw testament.
Statutaire naam: Stichting GESP; Adres: Steendalerstraat 59, 6591EC Gennep; Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 41064465.