Verhalen uit Nicaragua

Heldin op het schoolplein

“Ik ga haar missen. Ze motiveert niet alleen de kinderen, maar ook mij als onderwijzeres. Bovendien is haar kennis over de ontwikkeling van kinderen een geweldige aanvulling op haar pedagogische kwaliteiten. De kinderen lopen weg met haar. En ik zie er nu al tegen op dat het programma ‘alle kinderen naar school’ binnenkort op onze school afgerond wordt.”

En niet alleen Luz Marina, leerkracht op een school in het buitengebied van San Pedro de Lóvago, spreekt lovend over de inzet van Ceci. Ceci is een jonge psychologe die elk jaar op een andere school onderwijzers, kinderen en ouders begeleidt om schoolverzuim tegen te gaan. Zo heeft Asociación Quitulia, waarbij Ceci betrokken is, de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat al meer dan 100 kinderen op 9 verschillende scholen gemotiveerd naar school gaan en dat blijven doen. Kinderen die vaak niet naar school gingen omdat ze thuis of op een boerderij elders moesten werken. In Nicaragua komt kinderarbeid nog veel voor en daardoor is er veel schooluitval.

Sommige kinderen zijn groter dan Ceci, maar dat deert niemand. Door sport en spel leert ze de kinderen dat school leuk en leerzaam is. Daarnaast geeft ze huiswerkbegeleiding en praat over alles waar een kind mee worstelt. Ook assisteert ze het onderwijzend personeel en geeft ze workshops aan ouders over het belang van onderwijs en opvoeding. Hierbij wordt zoveel mogelijk de hele buurtgemeenschap betrokken, want kinderarbeid staat bijna nooit op zichzelf.

Ook de regionale directeur van het Ministerie van Onderwijs is blij met de inzet van Asociación Quitulia: “Het is natuurlijk onze taak om ervoor te zorgen dat alle kinderen onderwijs genieten, maar helaas zijn onze middelen daartoe beperkt. Vooral in de rurale gebieden. We zijn dan ook erg blij dat Quitulia ons en onze leerkrachten helpt. We worden er allemaal wijzer van. En dat merk je in de jaren erna. Kinderen blijven komen. Maar voor ons is belangrijk dat de leerkrachten beter in staat zijn om deze kinderen te blijven enthousiasmeren.”

En Carmen, een moeder wier zoon grote achterstand had omdat er te weinig middelen waren om naar school te kunnen, vertelt: “Mijn zoon staat vroeg op om naar school te gaan. En hij wordt boos als er eens een studiedag is of als het vakantie wordt. Hij is dol op het sportprogramma en door extra les vindt hij rekenen ineens gemakkelijk. Ik ben blij dat we deze kans krijgen. Kinderen horen op school. Ook heb ikzelf veel geleerd. Ceci is een heldin.”

Zelf is Ceci bescheiden over haar rol: “Ook voor mij was onderwijs een belangrijke stap voorwaarts en dat geef ik graag door. Ik word blij als ik zie dat kinderen kind kunnen zijn en mogen leren en spelen. Dat heeft niks met heldendom te maken. Dat doe je gewoon.”

Dit verhaal uit 2017 verscheen eerder op kleinegoededoelen.nl.