Projectnieuws

Veeteeltcursussen gestart

Eind vorig jaar gaf GESP groen licht voor de realisatie van de 9 landbouw- en veeteeltcursussen. In februari 2020 werden met de eerste drie cursussen gestart. Dit zijn de cursussen groenteteelt, fruitverwerking en voedsel en veevoeding in de droge tijd. We zijn blij dat we de leergierige jongeren uit San Pedro de Lóvago op deze wijze extra kennis kunnen meegeven.

In de latere cursussen komen de volgende thema’s aan bod: productie van zaad en pootgoed bij maïs en bonen, bananenteelt, organische meststoffen en compostering, kunstmatige inseminatie (KI), beheer en verbetering grasland en voedergewassen en veterinaire basishandelingen.

Aandacht voor milieu

Rode draad zijn biologische en milieuvriendelijke landbouwmethodes. Elke cursus is gebaseerd op een deelname van 15 cursisten. De totale duur van het cursusaanbod is 32 maanden. Dit door de huidige coronapandemie onder voorbehoud.

José Tomas Suarez (foto) is de projectleider en wordt begeleid door de gemeente. Naast de bijdrage van GESP, ondersteunt de gemeente San Pedro dit project en wordt ook van de cursisten een eigen bijdrage verwacht.

Certificaat

In 2017 al werden 3 specifieke cursussen aan jongeren aangeboden om hun vaardigheden en kennis over rundveehouderij te verbeteren. De cursussen zijn voor 70% praktijkgericht en elke deelnemer kreeg na afloop een certificaat verstrekt door het instituut voor technisch agrarisch onderwijs ITA. Ook dit keer krijgen de cursisten na afloop een certificaat.