GESP in Gennep

We staan even stil in een bewogen jaar

Het was een bewogen jaar. Daarom staan we even stil bij wat we allemaal samen gedaan en bereikt hebben. In San Pedro de Lóvago en in Gennep.

Drinkwater
Er werden 2 drinkwaterprojecten afgerond. In Pochomil en Palo Solo werden zonnepanelen geïnstalleerd om de waterpomp aan te drijven. In totaal kregen 65 huizen een waterkraan. Zeker 350 mensen hebben zo directe toegang tot schoon drinkwater. Deze projecten werden gefinancierd door Gebroeders Van den Boschstichting.

Kadaster
Het gemeentelijk kadaster is geactualiseerd. Dit is belangrijk voor de gemeentelijke heffingen. Daardoor kan de gemeente zelf werken aan hun eigen ontwikkeling.

Landbouwcursussen
Ook dit jaar werden 3 landbouwcursussen georganiseerd. Onderwerpen dit jaar waren het insemineren (KI) bij koeien, de productie van maïs- en bonenzaden en organische bemestingsmethodes. Aan elke cursus deden zo’n 15 jonge boeren mee. Na afloop ontvangen zij een certificaat van het landbouwinstituut in Nicaragua.

Herbruikbare tassen
Door een bijdrage van Rotary werden 470 herbruikbare tassen gekocht en uitgedeeld. Op deze manier kan het gebruik van plastiek verminderd worden.

Scholenproject
De gemeente Gennep is een Global Goals gemeente. De vriendschap tussen Gennep en San Pedro de Lóvago toont de betrokkenheid bij dit thema. In maart en april werkten we samen met Gennep doet mee. Leerlingen van 8 scholen maakten kennis met Nicaragua. Ze maakten muurschilderingen, leefden zich uit in het inleefatelier, bezochten het Wereldpaviljoen in Steyl en luisterden naar verhalenverteller Gerard Sonnemans. Het scholenproject werd afgesloten met een heuse FIESTA. Door dit project oriënteerden de kinderen op zichzelf en de wereld om hen heen.

En natuurlijk hebben we weer velen van jullie gezien op de jaarlijkse Kerstmarkt voor het mooie stadhuis in Gennep.

Voor al jullie steun, die we ook dit jaar weer van allen mochten ontvangen, willen we jullie heel hartelijk bedanken. En die dank wordt ook uitgesproken door onze vrienden in San Pedro de Lóvago. Want samen kunnen wij bijdragen aan hun ontwikkeling. Ontwikkeling die ze zelf uitstippelen en dragen.

We ontvingen weer een aantal nieuwe projectvoorstellen. Initiatieven waar we graag aan bijdragen. Want juist in tijden van oorlog, pandemieën en natuurgeweld (in Nicaragua zorgde orkaan Julia voor hevige regenval en overstromingen) blijft onze betrokken groot.