Projecten

Ook dit jaar zullen er weer een aantal projecten in San Pedro de Lóvago gestart worden.

Overzicht lopende projecten 2020

Start negen landbouw- en veeteeltcursussen

In februari 2020 wordt er met de eerste drie cursussen gestart. Dit zijn de cursussen groenteteelt, fruitverwerking en voedsel en veevoeding in de droge tijd. De overige cursussen worden daarna georganiseerd. In de latere cursussen komen de volgende thema’s aan bod: productie van zaad en pootgoed bij maïs en bonen, bananenteelt, organische meststoffen en compostering, kunstmatige inseminatie (KI), beheer en verbetering grasland en voedergewassen en veterinaire basishandelingen.

Rode draad zijn biologische en milieuvriendelijke landbouwmethodes. Elke cursus biedt plaats aan 15 deelnemers. Het cursussen worden in een periode van 32 maanden aangeboden. Naast de bijdrage van GESP, ondersteunt de gemeente San Pedro de Lóvago dit project en wordt ook van de cursisten een eigen bijdrage verwacht.

Projectvoorstellen

Dit jaar willen we 4 drinkwaterprojecten voor de bewoners van Potrero Cerrado, Bulun, Cangrejal en Palo Solo financieren. Ook ontvingen we projectvoorstellen voor het opknappen van de kapel van Señor de Esquipulas in het bedevaartsoord in Cunagua en de bouw van een loket bij de veemarkt in Zanzibar.

Afgeronde projecten

Aanleg druppelirrigatiesysteem vergroot aanbod verse producten

‘Onlangs konden wij, leden van de coöperatie San Juan, de eerste groentes oogsten. Dankzij God, de gemeente van San Pedro de Lóvago en de donatie van GESP zorgt het druppelirrigatiesysteem ervoor dat we de boerenmarkt verder kunnen uitbreiden door elke vrijdag verse producten te leveren.’ [Juan Alberto Espinoza, voorzitter coöperatie San Juan in El Juste]

Op 11 juni 2019 werd het druppelirrigatiesysteem in El Juste officieel in gebruik genomen. Het systeem irrigeert een terrein van 1 manzana (ongeveer 0,7 ha). Nadat het water uit een bassin is opgepompt, komt het in een watertank van 8.000 liter. Met 12 lange irrigatieleidingen wordt steeds een gedeelte van het veld geïrrigeerd. Overal op het terrein zijn aansluit- en aftappunten te vinden. De leden van de coöperatie groeven zelf de geulen en maakten het terrein klaar. Een aannemer nam de aanleg van het systeem voor eigen rekening.

Er is een teeltplan en in de kweekbedden worden de gewassen gezaaid om later te worden uitgeplant. De eerste oogsten brachten al veel op. Dit maakt het mogelijk om meer verse groentes aan te bieden en deze vinden gretig aftrek op de boerenmarkt in San Pedro. Nu is de markt elke vrijdag open. Daarmee wordt het doel om meer inkomen voor de betrokken gezinnen te genereren, bereikt.

Dit project werd gefinancierd door de Gebroeders van den Boschstichting.

Lees ook het verhaal: Driehoeksverhouding, dankzij water

Eerdere projecten

In 2018 werden 4 drinkwaterprojecten afgerond. Na maanden zwoegen hebben nu 173 huishoudens in 4 verschillende comarca’s een eigen waterkraan. Dat zijn meer dan 1000 inwoners uit Los Borges, La Vainilla, La Pintada en San Bartolo. Deze projecten werden medegefinancierd door de Gebroeders van den Boschstichting.

Lees het artikel Eenentwintig kilometer geulen graven voor drinkwater of lees het verhaal Schetsen op oud papier terug.

Ook konden we in 2018 de aanschaf van 120 boeken voor de bibliotheek financieren en met een bijdrage van OOM Verzekeringen kon het dagbestedingscentrum Johana Miranda 3 fitnesstoestellen, een massagetafel, een tv met dvd, 2 wandventilatoren en een draagbare airco kopen.

Voor eerdere projecten verwijzen wij u graag door naar onze jaarverslagen.