Missie en samenwerking

Tussen de gemeente Gennep en San Pedro de Lóvago bestaat sinds 1994 een stedenband. Stichting GESP geeft vanuit Nederland inhoud aan deze samenwerking. Kortom: Ontwikkeling door verbondenheid.

Missie

Stichting GESP is een zelfstandige maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk die volgens mandaat van de gemeente Gennep praktische inhoud geeft aan de stedenband tussen de gemeentes Gennep (Nederland) en San Pedro de Lóvago (Nicaragua). Stichting GESP faciliteert de samenwerking tussen verschillende organisaties in Gennep en San Pedro de Lóvago, ondersteunt projecten in San Pedro de Lóvago die bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische omstandigheden en stimuleert wereldburgerschap hier en daar.

De samenwerking is gebaseerd op wederzijdse uitwisseling van kunde, kennis en vaardigheden. In 25 jaar kwamen al veel initiatieven tot stand. De vriendschap en verbondenheid tussen Gennep en San Pedro de Lóvago maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Vraaggerichte samenwerking

Samen met andere particuliere organisaties en bedrijven ondersteunen we projecten die bijdragen aan de verbetering van de sociale en economische omstandigheden in San Pedro de Lóvago. We richten ons hierbij op drie pijlers: sociale inclusie, basisvoorzieningen en economisch ontwikkeling. We werken dus vraaggericht. Capaciteitsontwikkeling is daarbij uitgangspunt.

De resultaten en de impact van deze projecten, die elkaar (kunnen) overlappen, dragen zo gezamenlijk bij aan de verbetering van de sociale en economische situatie van San Pedro de Lóvago. Wij faciliteren kennis, kunde en vaardigheden en daar waar nodig geven we financiële ondersteuning.